Nariadenie vlády č. 1/1990 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990

(v znení č. 407/1990 Zb.)

Čiastka 2/1990
Platnosť od 08.01.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 11.10.1990 do31.12.1990