Čiastka č. 2/1990 Zb.

Vydaná dňa: 08.01.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1990 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990 10.01.1990
2/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky elektriny 01.04.1990
3/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív v znení vyhlášky č. 1/1987 Zb. 01.04.1990
4/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb. a č. 118/1989 Zb 08.01.1990
5/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy 01.03.1990