Uznesenie č. 38/1982 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení

Čiastka 7/1982
Platnosť od 14.04.1982 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.