Vyhláška č. 64/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o postupe pri nakladaní s priemyselnými právami a výrobno-technickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu

Čiastka 17/1980
Platnosť od 12.06.1980 do31.12.1991
Účinnosť od 01.07.1980 do31.12.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1980 - 31.12.1991