Vyhláška č. 91/1958 Zb.Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov.

Čiastka 38/1958
Platnosť od 30.12.1958 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1995 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

S platnosťou pre ČR zrušené predpisom č. 589/1992 Zb. od 1. januára 1993.