Čiastka č. 94/1992 Zb.

Vydaná dňa: 15.10.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
465/1992 Zb. Zákon České národní rady o sídle České národní rady 15.10.1992
466/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství 15.10.1992
467/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu 15.10.1992
468/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 100. výročiu česko-slovenského tenisu 30.12.1992
469/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 1000. výročiu založenia Břevnovského kláštora 30.12.1992
470/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti 30.12.1992
p1/c94/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. augusta 1992
p2/c94/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi 15.10.1992
p3/c94/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávané inými osobami než bankami 15.10.1992
p4/c94/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky vykonávania zmenárenskej činnosti právnickými a fyzickými osobami 15.10.1992