Zákon č. 465/1992 Zb.Zákon České národní rady o sídle České národní rady

Čiastka 94/1992
Platnosť od 15.10.1992
Účinnosť od 15.10.1992

465

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. září 1992

o sídle České národní rady

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Česká národní rada sídlí v Praze.1)

§ 2

K zajištění činnosti České národní rady, jejích orgánů, poslanců a Kanceláře České národní rady slouží objekty uvedené v příloze tohoto zákona, které ve svém celku tvoří sídlo České národní rady (dále jen „sídlo České národní rady“).

§ 3

Sídlo České národní rady je národní kulturní památka. Podmínky jeho ochrany stanoví vláda České republiky svým nařízením, které přijme nejpozději do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 4

(1) Sídlo České národní rady je ve vlastnictví České republiky. Dosavadním vlastníkům přísluší náhrada podle obecných předpisů.

(2) Právo hospodaření k sídlu České národní rady přísluší Kanceláři České národní rady.

§ 5

Předání objektů dosud neužívaných Českou národní radou zajistí vláda České republiky nejpozději do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1992.


Uhde v. r.

Klaus v. r.


Příloha 01

Příl.

Sídlo České národní rady

1. Dům č.p. 176, Praha 1, Sněmovní ulice s pozemkem č. parc. 81, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

2. Dům č.p. 9, Praha 1, Thunovská ulice s pozemkem č. parc. 80, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

3. Dům č.p. 10, Praha 1, Thunovská ulice s pozemkem č. parc. 79, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

4. Dům č.p. 11, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 82, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

5. Dům č.p. 12, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 83, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

6. Dům č.p. 13, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 84, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

7. Dům č.p. 14, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 85, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

8. Dům č.p. 15, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 86, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

9. Dům č.p. 16, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 87, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221

10. Dům č.p. 6, Praha 1, Malostranské náměstí s pozemkem č. parc. 75, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 151

11. Dům č.p. 7, Praha 1, Malostranské náměstí s pozemkem č. parc. 76, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 151

12. Dům č.p. 8, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 78, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 10

13. Dům č.p. 518, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 77, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 10

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 141 odst. 2 zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů.