Čiastka č. 60/1992 Zb.

Vydaná dňa: 18.06.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
286/1992 Zb. Zákon o daniach z príjmov 01.01.1993
287/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení vyhlášky č. 397/1991 Zb. 18.06.1992
288/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o úplnom oslobodení od dovozného cla tovaru dovážaného do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia 18.06.1992
289/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 505/1991 Zb. o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike 18.06.1992
290/1992 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 18.06.1992
p1/c60/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a v účtovnej závierke investičných spoločností a investičných fondov