Čiastka č. 31/1992 Zb.

Vydaná dňa: 01.04.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
134/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe ochrany ovzdušia 01.04.1992
135/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami 01.04.1992
136/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch 01.04.1992
137/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach 01.04.1992
138/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 01.06.1992
139/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 01.06.1992
140/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla 01.07.1992
p1/c31/1992 Zb. Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie volieb do orgánov samosprávy obcí
r1/c31/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
u1/c31/1992 Zb. Upozornenie odberateľom