Redakčné oznámenie č. r1/c31/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 31/1992
Platnosť od 01.04.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v slovenskom vydaní

V § 6 ods. 1 má správne znieť:

(1) Obchodným majetkom na účely tohto zákona sa rozumie súhrn majetkových hodnôt (vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie.

Redakcia