Čiastka č. 29/1992 Zb.

Vydaná dňa: 31.03.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
116/1992 Zb. Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1992 31.03.1992
117/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku 01.04.1992
118/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb. 01.04.1992
119/1992 Zb. Zákon o cestovných náhradách 01.05.1992
121/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správělesů a o příspěvcích za ni 31.03.1992
122/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách 31.03.1992
p1/c29/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa určujú podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.04.1992
p2/c29/1992 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia, ktorým ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia