Čiastka č. 4/1990 Zb.

Vydaná dňa: 23.01.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
13/1990 Zb. Ústavný zákon o zmene v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky 01.02.1990
14/1990 Zb. Ústavný zákon o odvolaní poslancov zastupiteľských zborov a voľbe nových poslancov národných výborov 23.01.1990
15/1990 Zb. Zákon o politických stranách 23.01.1990
16/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom 23.01.1990
17/1990 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene doby trvania základnej služby 29.01.1990
18/1990 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti 23.01.1990
19/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách 23.01.1990