Čiastka č. 26/1990 Zb.

Vydaná dňa: 27.04.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
124/1990 Zb. Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor 01.05.1990
125/1990 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.05.1990
126/1990 Zb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky 01.05.1990
127/1990 Zb. Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů 01.05.1990
128/1990 Zb. Zákon České národní rady o advokacii 01.07.1990
129/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov 01.05.1990
130/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov 01.05.1990
131/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpeční 01.05.1990
132/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o advokácii 01.07.1990
133/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady 27.04.1990