Čiastka č. 16/1990 Zb.

Vydaná dňa: 13.03.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/1990 Zb. Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady 13.03.1990
65/1990 Zb. Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady 13.03.1990
66/1990 Zb. Ústavní zákon České národní rady o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky 13.03.1990
67/1990 Zb. Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky 13.03.1990
68/1990 Zb. Zákon České národní rady o užívaní státního znaku a státní vlajky České republiky 13.03.1990
69/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, ako aj dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch udeľovaných v Československej socialistickej republike a v Irackej republike
70/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti
71/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o odchode sovietskych vojsk z územia Československej socialistickej republiky