Ústavný zákon č. 64/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady

Čiastka 16/1990
Platnosť od 13.03.1990
Účinnosť od 13.03.1990

OBSAH

64

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 13. března 1990

o volebním období České národní rady

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:


Čl. 1

Volební období České národní rady zvolené ve volbách v roce 1990 trvá 24 měsíců.


Čl. 2

Tento ústavní zákon nabýva účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.