Ústavný zákon č. 65/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady

Čiastka 16/1990
Platnosť od 13.03.1990
Účinnosť od 13.03.1990

OBSAH

65

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 13. března 1990

o počtu poslanců České národní rady

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:


Čl. 1

Česká národní rada má 200 poslanců.


Čl. 2

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.