Čiastka č. 24/1979 Zb.

Vydaná dňa: 12.11.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
121/1979 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy dopravnej v Žiline 01.01.1980
122/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave o vnútroštátnom zasielateľstve 01.01.1980
123/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o mestskej hromadnej doprave 01.01.1980
124/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť ŠTIAVNICKÉ VRCHY 12.11.1979
125/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách v prírode 01.01.1980