Čiastka č. 1/1971 Zb.

Vydaná dňa: 11.02.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov krajských národných výborov 11.02.1971
2/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom 01.03.1971
3/1971 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady Československého revolučného odborového hnutia pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv 11.02.1971
4/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zrušení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 133/1968 Zb. o kolektívnych zmluvách 11.02.1971
5/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve 11.02.1971
7/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o registrácii stavieb 11.02.1971