Čiastka č. 37/1952 Zb.

Vydaná dňa: 22.12.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
73/1952 Zb. Zákon o dani z obratu 01.01.1953
74/1952 Zb. Zákon o dani z výkonov 01.01.1953
75/1952 Zb. Zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií 01.01.1953
76/1952 Zb. Zákon o dani zo mzdy 01.01.1953
77/1952 Zb. Zákon o pôdohospodárskej dani 22.12.1952
78/1952 Zb. Zákon o dani z príjmov obyvateľstva 01.01.1953
79/1952 Zb. Zákon o živnostenskej dani 01.01.1953
80/1952 Zb. Zákon o domovej dani 01.01.1953
81/1952 Zb. Zákon o dani z predstavení 01.01.1953
82/1952 Zb. Zákon o miestnych poplatkoch 01.01.1953
83/1952 Zb. Zákon o rozpočtoch národných výborov 01.01.1953