Čiastka č. 71/1950 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
181/1950 Zb. Zákon o úprave najnižších dôchodkov bývalých prijímateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov 28.12.1950
182/1950 Zb. Zákon o zrušení Fondov národnej obnovy 28.12.1950
183/1950 Zb. Zákon o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie 28.12.1950
184/1950 Zb. Zákon o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov 28.12.1950
185/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organizácii výskumníctva a dokumentačnej služby 28.12.1950
186/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje úplné znenie zákona o organizácií výskumníctva a technického rozvoja 28.12.1950
187/1950 Zb. Zákon o zdokonalení živočíšnej výroby 15.02.1951
188/1950 Zb. Zákon o zdokonalení rastlinnej výroby 27.01.1951