Čiastka č. 70/1950 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
173/1950 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch 01.01.1951
174/1950 Zb. Zákon o dražbách mimo exekúcie 01.01.1951
175/1950 Zb. Nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu 01.01.1951
176/1950 Zb. Nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám 01.01.1951
177/1950 Zb. Nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí 01.01.1951
178/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa pre určenie súdnej príslušnosti určuje, čo sa u niektorých právnických osôb rozumie organizačne nižšou správou 01.01.1951
179/1950 Zb. Nariadenie o dôležitých dôvodoch na výpoveď chránených nájmov alebo na ich zrušenie bez výpovede 01.01.1951
180/1950 Zb. Nariadenie o exekúcii na peňažné pohľadávky a plat 01.01.1951