Čiastka č. 43/1949 Zb.

Vydaná dňa: 10.06.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
135/1949 Zb. Zákon o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní. 10.06.1949
136/1949 Zb. Zákon ktorým sa robia niektoré opatrenia vo veciach konfiškovaných patentov 28.02.1949
137/1949 Zb. Zákon o názve Ministerstva sociálnej starostlivosti a Povereníctva sociálnej starostlivosti. 10.06.1949
138/1949 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje Sväz brannosti. 10.06.1949
139/1949 Zb. Vládne nariadenie o organizácii ľudovej správy v okresoch. 10.06.1949
140/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 60 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon) 10.06.1949
141/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 24. marca 1949, č. 91 Sb., o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949 10.06.1949