Vyhláška č. 140/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 60 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon)

Čiastka 43/1949
Platnosť od 10.06.1949 do21.07.1959
Účinnosť od 10.06.1949 do21.07.1959
Zrušený 41/1959 Zb.

140.

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 3. júna 1949

o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 60 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon).


V § 1, ods. 2 úradného slovenského znenia zákona č. 60/1949 Sb. sa opravujú slová „veci finančnej, veci cenovej ...“ na „veci finančné, veci cenové ...“.


Nosek v. r.