Vyhláška č. 141/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 24. marca 1949, č. 91 Sb., o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949

Čiastka 43/1949
Platnosť od 10.06.1949 do31.12.1949
Účinnosť od 10.06.1949 do31.12.1949

141.

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 3. júna 1949

o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 24. marca 1949, č. 91 Sb., o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949.


V § 6, ods. 1 úradného slovenského znenia zákona č. 91/1949 Sb. sa opravujú slová „o jednu dvadsatinu“ na „o jednu dvanástinu“.


Nosek v. r.