Čiastka č. 39/1949 Zb.

Vydaná dňa: 25.05.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
117/1949 Zb. Nariadenie ministra techniky o správe čiastkových kontingentov viazaných stavebnín a o prideľovaní týchto stavebnín. 25.05.1949
118/1949 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní drobných peňazí papierových po 5 Kčs s dátom 25. januára 1949. 25.05.1949
119/1949 Zb. Vyhláška o lehote na podávanie žiadostí o vrátenie štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti. 01.06.1949
120/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 69 Sb., o jednotných pôdohospodárskych družstvách.
121/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra pôdohospodárstva zo dňa 17. marca 1949, č. 75 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o jednotných pôdohospodárskych družstvách.