Vyhláška č. 120/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 69 Sb., o jednotných pôdohospodárskych družstvách.

Čiastka 39/1949
Platnosť od 25.05.1949 do30.09.1959
Zrušený 49/1959 Zb.

120

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 21. mája 1949

o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 69 Sb., o jednotných pôdohospodárskych družstvách.

V úradnom slovenskom znení zákona č. 69/1949 Sb. sa opravujú tieto tlačové chyby:


1. V nadpise sa opravuje slovo „pôdohospodárskych“ na „roľníckych“.

2. V § 1, ods. 1, vo vete prvej a druhej sa opravujú slová „jednotné pôdohospodárske družstvá“ na „jednotné roľnícke družstvá“.

3. V § 1, ods. 2, vo vete prvej a druhej sa opravuje slovo „pôdohospodárske“ na „roľnícke“.


Nosek v. r.