Vyhláška č. 121/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra pôdohospodárstva zo dňa 17. marca 1949, č. 75 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o jednotných pôdohospodárskych družstvách.

Čiastka 39/1949
Platnosť od 25.05.1949 do30.09.1959
Účinnosť do 30.09.1959
Zrušený 49/1959 Zb.

121

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 21. mája 1949

o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra pôdohospodárstva zo dňa 17. marca 1949, č. 75 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o jednotných pôdohospodárskych družstvách.


V úradnom slovenskom znení nariadenia č. 75/1949 Sb. sa opravujú tieto tlačové chyby:

1. V nadpise sa opravuje slovo „pôdohospodárskych“ na „roľníckych“.

2. V § 1, ods. 1 sa opravuje slovo „pôdohospodárske“ na roľnícke„.


Nosek v. r.