Čiastka č. 106/1947 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
225/1947 Zb. Zákon o myslivosti. 01.01.1948
226/1947 Zb. Zákon jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů. 01.01.1948
227/1947 Zb. Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947. 01.12.1947
228/1947 Zb. Vládní nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti. 15.01.1948
229/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti. 15.01.1948
230/1947 Zb. Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem. 01.01.1948
231/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu. 31.12.1947