Vyhláška č. 230/1947 Zb.Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem.

Čiastka 106/1947
Platnosť od 31.12.1947
Účinnosť od 01.01.1948

OBSAH

230.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 31. prosince 1947

o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem.

V dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovím podle § 11, odst. 2 zákona ze dne 29. března 1928, č. 55 Sb., o cestovních pasech, toto:


§ 1.

Visová povinnost pro majitele diplomatických a zvláštních (služebních) cestovních pasů bulharských se zrušuje.


§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948.


Nosek v. r.