Vyhláška č. 432/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021