Vyhláška č. 179/2020 Z. z.Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy

Platnosť od 30.06.2020
Účinnosť od 30.06.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.06.2020 Aktuálne znenie