Zákon č. 495/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 180/2014 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 109/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.07.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2015 180/2014 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2014 - 30.06.2015