Zákon č. 133/2013 Z. z.Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 33/2013
Platnosť od 06.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013 do30.06.2016