Zákon č. 133/2013 Z. z.Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 33/2013
Platnosť od 06.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013 do30.06.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 177/2018 Z. z. Aktuálne znenie
01.07.2016 - 31.12.2018 91/2016 Z. z.
01.07.2013 - 30.06.2016