Rozhodnutie č. 211/2012 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 52/2012
Platnosť od 26.07.2012

OBSAH