Nariadenie vlády č. 455/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení Vojenského obvodu Javorina

Čiastka 173/2010
Platnosť od 07.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 Aktuálne znenie