Nariadenie vlády č. 455/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení Vojenského obvodu Javorina

Čiastka 173/2010
Platnosť od 07.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011