Vyhláška č. 470/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta

Čiastka 165/2009
Platnosť od 21.11.2009
Účinnosť od 01.12.2009

OBSAH

470

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 6. novembra 2009,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 až 3 a § 3 sa slová „len po úhrade mýta“ nahrádzajú slovami „s úhradou mýta“.

2. V § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 sa slová „(D 31a)“ nahrádzajú slovami „(č. IP 23a)“.

3. V § 1 ods. 2 a § 2 ods. 2 sa slová „(D 32a)“ nahrádzajú slovami „(č. IP 22a)“.

4. V § 1 ods. 3 sa slová „(D 44b)“ nahrádzajú slovami „(č. IS 29)“.

5. V nadpise prílohy č. 1 k vyhláške č. 413/2007 Z. z. sa slová „len po úhrade mýta“ nahrádzajú slovami „s úhradou mýta“.

6. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 413/2007 Z. z.

ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC, CIEST PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ A CIEST I. TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ S ÚHRADOU MÝTA

IdentifikátorZačiatok úsekuKrižovanieKoniec úsekuKrižovanieCelková dĺžka úseku v kmSpoplatnená dĺžka úseku v km
Zoznam úsekov na ceste I/02
002-001Hranica ČR/SRI/51KopčanyIII/426006, I/28,4575,201
002-002KopčanyIII/426006, I/2,GbelyI/2, III/500004,7, 4527, 327
002-003GbelyI/2, III/500004,Brodské - severI/2, III/4260073, 5153, 515
002-004Brodské - severI/2, III/426007Brodské - juh 2, 1462, 146
002-005Brodské – juh KútyI/2, II/5002, 7001, 931
002-006KútyI/2, II/500 D/2, I/2,2, 3221, 198
002-007 D/2, I/2SekuleIII/002026, I/24, 2514, 000
002-008SekuleIII/002026, I/2 I/2, III/002038,1, 6701, 607
002-009 I/2, III/002038,Moravský JánIII/002027, I/20, 6830, 600
002-010Moravský JánIII/002027, I/2ZávodI/2, III/002050,5, 0254, 667
002-011ZávodI/2, III/002050Veľké LeváreIII/002032, I/2, III/002034,4, 6463, 773
002-012Veľké LeváreIII/002032, I/2, III/002034MalackyI/2, II/5037, 2035, 912
002-013MalackyI/2, II/503Plavecký ŠtvrtokI/2, III/002035,7, 2544, 681
002-014Plavecký ŠtvrtokI/2, III/002035, PD/1, I/2,1, 3541, 354
02-015 PD/1, I/2,ZohorIII/002037, I/23, 6693, 669
002-016ZohorIII/002037, I/2 D/2, I/2,0, 8290, 829
002-017 D/2, I/2,LozornoI/2, II/501,0, 1800, 180
002-018LozornoI/2, II/501,Stupava 1I/2, III/002039,5, 4334, 882
002-019Stupava 2I/2, II/505Záhorská BystricaI/2, III/0020432, 5071, 454
002-020Záhorská BystricaI/2, III/002043LamačII/505, I/24, 5742, 480
002-021 I/2, MK,JarovceIII/002046, I/22, 3151, 517
002-022JarovceIII/002046, I/2Hranica SR/MR 8, 3085, 438
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-001Hranica ČR./SRI/11SvrčinovecI/12, I/113, 2211, 489
011-002SvrčinovecI/12, I/11ČadečkaI/11, III/0110582, 791, 537
011-003OščadnicaI/11, I/11AKrásno nad Kysucou 1I/11, II/520, III/0110871, 3721, 372
011-004Krásno nad Kysucou 1I/11, II/520, III/011087,Krásno nad Kysucou 2I/11, III/0110876, 6356, 635
011-005Krasno nad Kysucou 2I/11, III/011087Kysucký Lieskovec 1I/11, III/0110601, 1111, 111
011-006Kysucký Lieskovec 1I/11, III/011060Kysucký Lieskovec 2I/11, III/0110620, 3290, 329
011-007Kysucký Lieskovec 2I/11, III/011062PovinaI/11, III/0110783, 1323, 016
011-008PovinaI/11, III/011064Kysucké Nové MestoIII/011065, I/11, III/0110631, 9451, 415
011-009Kysucké Nové MestoIII/011065, I/11, III/011063Snežnica 1III/011066, I/112, 4962, 381
011-010Snežnica 1III/011066, I/11Snežnica 2 1, 3961, 396
011-011Snežnica 2 Brodno 1 1, 0021, 002
011-012Brodno 1 Brodno 2I/11, MK1, 4331, 433
011-013Brodno 2I/11, MKŽilina 1, 1851, 185
011-014OščadnicaI/11, I/11B III/011087, I/110, 9870, 987
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001SvrčinovecI/12, I/11Čierne 1I/12, III/0110562, 7482, 748
012-002Čierne 1I/12, III/011056Čierne 2I/12, III/0110562, 8052, 421
012-003Čierne 2I/12, III/011056SkalitéIII/011057, I/123, 7732, 847
012-004SkalitéIII/011057, I/12Hranica SR/PL 6, 1705, 388
Zoznam úsekov na ceste I/13
013-001Veľký Meder 1I/13, I/63Veľký Meder 2I/13, III/0630621, 2770, 732
013-002Veľký Meder 2I/13, III/063062IžopI/13, III/0630621, 3481, 348
013-003IžopI/13, III/063062Čiližská RadvaňI/13, III/0630283, 3633, 173
013-004Čiližská RadvaňI/13, III/063028Hranica SR/MRI/135,4515,171
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001Prešov - Nižná ŠebastováI/18, III/018202,Kapušany 1I/18, II/5453, 9863, 568
018-002Kapušany 2III/018203, I/18, III/018203,Lada 1III/018204, I/18,1, 1980, 684
018-003Lada 2I/18, III/018205NemcovceI/18, III/0182061, 3481, 051
018-004NemcovceI/18, III/018206LipníkyI/18, I/732, 5371, 378
018-005Hranica SR/ČRI/18 na št. Hranica SR/ČRMakovI/18, III/0180887,0116,691
018-006 I/18, II/487Čadca / BytčaI/183, 6033, 073
018-007Čadca / BytčaI/18PetroviceIII/018082, I/1812, 2528, 200
018-008PetroviceIII/018082, I/18Bytča 1III/507052, I/182, 6852, 685
018-009Bytča 1III/507052, I/18Bytča 2I/18, II/5071, 2630, 373
018-010Bytča 2I/18, II/507Bytča 3I/18, I/611, 2440, 329
018-011Bytča - HrabovéI/18, I/61Hlboké 1III/018084, I/180, 950, 950
018-012Hlboké 1III/018084, I/18Hlboké 2 0, 9280, 928
018-013Hlboké 2 Hričovské podhradieIII/018085, I/181, 9321, 932
018-014Dolný Hričov 1I/18, III/018261Dolný Hričov 2III/518001, I/181, 7160, 85
018-015Dolný Hričov 2III/518001, I/18Horný Hričov 1I/18, III/0182612, 372, 37
018-016Horný Hričov 1I/18, III/018261Horný Hričov 2III/018087, I/180, 3980, 398
018-017Horný Hričov2III/018087, I/18 I/18, III/0180870, 0460, 046
018-018 I/18, III/018087Žilina 1D/3, I/18,2, 6212, 621
018-019Žilina 1D/3, I/18,Žilina - Strážov 2, 2872, 085
018-020Žilina 2I/18, III/018089, MK,Žilina 3I/18, III/0182491, 3070, 468
018-021Žilina 3I/18, III/018249Žilina 4I/18, III/0182490, 0340, 034
018-022Žilina 4I/18, III/018249Stráňavy 1I/18, III/0182494, 2134, 213
018-023Stráňavy 1I/18, III/018249Stráňavy 2I/18, III/0182480, 6160, 616
018-024Stráňavy 2I/18, III/018248Strečno 1I/18, III/0181601, 3051, 305
018-025Strečno 1I/18, III/018160Strečno 2I/18, III/0181601, 1311, 131
018-026Strečno 2I/18, III/018160LipovecIII/018092, I/1810, 58910, 589
018-027LipovecIII/018092, I/18Martin 1I/18, III/0182542, 1360, 148
018-028 I/65, I/18Martin 2I/18, III/0182541, 6460, 861
018-029Martin 2I/18, III/018254SučanyIII/018094, I/182, 8131, 869
018-030SučanyIII/018094, I/18TuranyIII/018255, I/182, 8951, 427
018-031TuranyIII/018255, I/18TuranyI/18, III/0182551, 7141, 714
018-032TuranyI/18, III/018255KrpeľanyIII/018093, I/183, 1893, 189
018-033KrpeľanyIII/018093, I/18RatkovoI/18, III/0181450, 8240, 824
018-034RatkovoI/18, III/018145ŠútovoI/18, III/0180960, 9010, 901
018-035ŠútovoI/18, III/018096ŠútovoI/18, III/018096,0, 6910, 691
018-036ŠútovoI/18, III/018096,Kraľovany 1III/018125, I/183, 3893, 389
018-037Kraľovany 1III/018125, I/18Kraľovany 2I/18, III/018125,1, 1771, 177
018-038Kraľovany 2I/18, III/018125,Kraľovany 3I/18, I/700, 0690, 069
018-039Kraľovany 3I/18, I/70Kraľovany 4I/18, I/700, 0420, 042
018-040Kraľovany 4I/18, I/70ĽubochňaI/18, III/0181014, 9162, 543
018-041ĽubochňaI/18, III/018101RužomberokI/18, III/01809811, 0597, 524
018-042RužomberokI/18, III/018098,ŠtiavničkaI/18, I/591, 6291, 629
018-043ŠtiavničkaI/18, I/59Lisková 1III/018111, I/181, 5050, 850
018-044Lisková 1III/018111, I/18Lisková 2III/018105, I/181, 4741, 474
018-045Lisková 2III/018105, I/18Liptovské SliačeI/18, III/018117,1, 0971, 097
018-046Liptovské SliačeI/18, III/018117,IvachnováD/1, I/18,2, 7002, 700
018-047VažecI/18, PD/8,Ružomberok. / Poprad 3, 1913, 191
018-048Ružomberok. / Poprad ŠtrbaII/538, I/18, III/018144,3, 1882, 746
018-049ŠtrbaII/538, I/18, III/018144,MengusovceI/18, II/5395, 5005, 500
018-050MengusovceI/18, II/539Lučivná 1D/1, I/180, 5790, 579
018-051Lučivná 1D/1, I/18Lučivná 2I/18, III/0181421, 2971, 297
018-052Lučivná 2I/18, III/018142Svit 1I/18, III/0181502, 2471, 787
018-053Svit 1I/18, III/018150Svit 2D/1, I/184, 3482, 508
018-054Svit 2D/1, I/18Spišská TeplicaI/18, III/0181521, 2180, 590
018-055PopradI/18, II/534PopradI/18, I/67, MK1, 5121, 101
018-056PopradI/18, I/67, MKGánovceIII/018154, I/182, 9142, 308
018-057GánovceIII/018154, I/18HozelecIII/018256, I/181, 3341, 208
018-058HozelecIII/018256, I/18ŠvábovceI/18, III/0181551, 1750, 576
018-059ŠvábovceI/18, III/018155HôrkaI/18, III/0181561, 5020, 716
018-060HôrkaI/18, III/018156JánovceI/18, II/5365, 0212, 317
018-061JánovceI/18, II/536 D/1, I/180, 8940, 894
018-062 D/1, I/18Spišský Štvrtok 1I/18, II/536, III/5360141, 1141, 114
018-063Spišský Štvrtok 1I/18, II/536, III/536014Spišský Štvrtok 2I/18, II/536, III/5360140, 2300, 230
018-064Spišský Štvrtok 2I/18, II/536, III/536014Dravce 1I/18, III/018164,1, 6121, 612
018-065Dravce 1I/18, III/018164Dravce 2I/18, III/018164, III/0181640, 0780, 078
018-066Dravce 2I/18, III/018164Dravce 3I/18, III/018164,0, 0320, 032
018-067Dravce 3I/18, III/018164,Dlhé Stráže 1I/18, III/018164,3, 3003, 300
018-068Dlhé Stráže 1I/18, III/018164,Dlhé Stráže 2I/18, III/018164,0, 0400, 040
018-069Dlhé Stráže 2I/18, III/018164, I/18, III/0181652, 1202, 120
018-070 I/18, III/018165LevočaI/18, II/5332, 9152, 035
018-071LevočaI/18, III/533003 I/18, III/0181682, 4702, 470
018-072 I/18, III/018168Spišský Hrhov 1III/018170, I/182, 0752, 075
018-073Spišský Hrhov 1III/018170, I/18Spišský Hrhov 2I/18, III/0181702, 2451, 600
018-074Spišský Hrhov 2I/18, III/018170KlčovIII/018172, I/180, 8470, 760
018-075KlčovIII/018172, I/18NemešanyI/18, III/0181731, 1550, 614
018-076NemešanyI/18, III/018173Spišské PodhradieI/18, III/0182523, 0022, 832
018-077Spišské PodhradieI/18, III/018252StudenecI/18, II/5473, 0883, 088
018-078StudenecI/18, II/547, II/547BijacovceIII/018180, I/18, III/0181810, 7400, 740
018-079BijacovceIII/018180, I/18, III/018181 I/18, III/0182581, 4271, 427
018-080 I/18, III/018258BeharovceD/1, I/181, 0151, 015
018-081FričovceD/1, I/18ŠtefanovceIII/018189, I/180, 5770, 425
018-082ŠtefanovceIII/018189, I/18,BertotovceI/18, III/5430092, 1001, 487
018-083BertotovceI/18, III/543009ChmiňanyIII/018190, I/18, III/0181934, 5394, 539
018-084ChmiňanyI/18, III/018190, III/018193,SviniaI/18, III/018194, III/0181953, 6912, 756
018-085SviniaI/18, III/018194, III/018195ŽupčanyI/18, III/0181963, 0123, 012
018-086ŽupčanyI/18, III/018196Malý ŠarišI/18, III/0181971, 0250, 773
018-087Malý ŠarišI/18, III/018197PrešovI/18, II/5461, 6421, 532
018-088IvachnováD/1, I/18,Liptovská TepláIII/018097, I/180, 3830, 383
018-089Liptovská TepláIII/018097, I/18Ivachnová 1D/1, I/18,1, 0210, 766
018-090Ivachnová 1D/1, I/18,Ivachnová 2D/1, I/18,0,2320,232
018-091Ivachnová 2D/1, I/18,Partizánska ĽupčaI/18, III/0590083, 4103, 410
018-092Partizánska ĽupčaI/18, III/059008,MalatínyIII/018118, I/18, III/018153,2, 0342, 034
018-093MalatínyIII/018118, I/18, III/018153,ĽubelaIII/018120, I/18, III/018120,1, 8141, 814
018-094ĽubelaIII/018120, I/18, III/018119GôtovanyIII/018122, I/182, 3112, 311
018-095GôtovanyIII/018122, I/18Svätý KrížI/18, III/018123,2, 8802, 880
018-096Svätý KrížI/18, III/018123,GalovanyI/18, III/018244,0, 9740, 974
018-097GalovanyI/18, III/018244, I/18, III/018124,2, 6072, 607
018-098 I/18, III/018124,Liptovský MikulášI/18, II/5843, 4491, 790
018-099Liptovský Mikuláš - Okoličné,I/18, III/018132BeňadikováIII/018135, I/181, 3040, 741
018-100BeňadikováIII/018135, I/18Uhorská VesIII/018137, I/181, 1671, 167
018-101Uhorská VesIII/018137, I/18Liptovská Porúbka 1I/18, III/0181404, 7044, 704
018-102Liptovská Porúbka 2I/18, II/537 I/18, I/724, 1784, 132
018-103 I/18, I/72HybeD/1, I/185, 3643, 535
018-104HybeD/1, I/18Hybe - VýchodnáD/1, I/18,0, 4650, 465
018-105Hybe - VýchodnáD/1, I/18, I/18, III/0181413, 3151, 702
018-106VýchodnáI/18, III/018141 PD/6, I/181, 5131, 513
018-107 PD/6, I/18VažecIII/018142, I/184, 2554, 255
018-108VažecIII/018142, I/18 I/18, PD/81, 9591, 959
018-109 D/1, I/18,Beharovce 1I/18, III/547021,0, 8230, 823
018-110Beharovce 1I/18, III/547021,Beharovce 2I/18, III/018183,0, 1030, 103
018-111Beharovce 2I/18, III/018183,KorytnéI/18, III/018184,0, 9280, 928
018-112KorytnéI/18, III/018184, III/018185, I/181, 6111, 611
018-113 III/018185, I/18Široké 1I/18, III/0181869, 7448, 223
018-114Široké 1I/18, III/018186 I/18, PD/71, 0950, 101
018-115 I/18, PD/7FričovceI/18, III/018188,3, 1200, 965
018-116FričovceI/18, III/018188, D/1, I/18,0, 8700, 870
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-001Hranica ČR/SR VydrnáIII/049014, I/497,5172,655
049-002VydrnáIII/049014, I/49 III/049015, I/493,761,762
049-003 III/049015, I/49DohňanyIII/049016, I/4911
049-004DohňanyIII/049016, I/49Púchov - VieskaIII/049017, I/49, III/0490172,7151,131
049-005Púchov - VieskaIII/049017, I/49, III/049017,PúchovI/49, I/49A, II/5072,2010,836
049-006PúchovI/49, I/49A, II/507Dolné KočkovceI/49A, MK2,4551,414
049-007Dolné KočkovceI/49A, MK I/49, I/49A2,052,05
Zoznam úsekov na ceste I/50
050-001Košice 1I/50, III/050196Košice 2I/504, 0482, 388
050-002Košice - okolieI/50HrašovíkI/50, III/0502000, 1590, 159
050-003HrašovíkI/50, III/050200Košické OlšanyI/50, III/050201,1, 4391, 439
050-004Košické OlšanyI/50, III/050201ĎurďošíkIII/050205, I/505, 9515, 509
050-005ĎurďošíkIII/050205, I/50Bidovce 1III/050254, I/50, III/0502540, 9050, 845
050-006Bidovce 1III/050254, I/50, III/050254Bidovce 2I/50, II/5761, 131, 130
050-007Bidovce 2I/50, II/576Košice / TrebišovI/5010, 21710, 217
050-008Košice / TrebišovI/50DargovIII/050208, I/50, III/0502082, 9281, 900
050-009DargovIII/050208, I/50 I/50, III/0502093, 7223, 618
050-010 I/50, III/050209SečovceI/50, III/0502111, 8560, 811
050-011SečovceI/50, III/050211HriadkyI/50, I/793, 8931, 101
050-012HriadkyI/50, I/79Trebišov / MichalovceI/502, 4852, 147
050-013Trebišov / MichalovceI/50 I/50, III/0502140, 2530, 253
050-014 I/50, III/050214HorovceI/50, III/0502151, 4021, 402
050-015HorovceI/50, III/050215TrhovišteI/50, II/5543, 2391, 720
050-016TrhovišteI/50, II/554PozdišovceI/50, III/0502164, 3564, 038
050-017PozdišovceI/50, III/050216,KrásnovceI/50, III/0502182, 6660, 412
050-018MichalovceII/555, I/50, II/555ZalužiceIII/050234, I/505, 8743, 654
050-019ZalužiceIII/050234, I/50, III/050234ZávadkaI/50, III/0502244, 4032, 077
050-020ZávadkaI/50, III/050224Veľké RevištiaI/50, III/0502253, 7233, 723
050-021Veľké RevištiaI/50, III/050225Nižná RybnicaI/50, III/0502362, 0541, 946
050-022Nižná RybnicaI/50, III/050237SobranceI/50, II/5822, 2131, 496
050-023SobranceI/50, III/552032, SobranceTibavaII/566, I/50, II/5662, 1891, 278
050-024TibavaI/50, III/050241SejkovI/50, III/0502436, 1564, 543
050-025SejkovI/50, III/050243Vyšné Nemecké 1III/050099, I/502, 5691, 167
050-026Vyšné Nemecké 1III/050099, I/50Vyšné Nemecké 2I/50, III/0500992, 0312, 031
050-027Vyšné Nemecké 2I/50, III/050099Vyšné Nemecké 3 0, 0740, 074
050-028ChocholnáD/1, I/50Veľké BierovceIII/050267, I/502, 122, 120
050-029Veľké BierovceIII/050267, I/50Trenčianske Stankovce 1I/50, III/5070190, 3880, 388
050-030Trenčianske Stankovce 1I/50, III/507019Trenčianske Stankovce 2I/50, III/5070190, 0290, 029
050-031Trenčianske Stankovce 2I/50, III/507019Trenčianska Turná 1I/50, II/507, III/5070750, 9570, 957
050-032Trenčianska Turná 1I/50, II/507, III/507075,Trenčianska Turná 2I/50, II/507, III/507075,0, 2450, 245
050-033Trenčianska Turná 2I/50, II/507, III/507075,Trenčianska Turná3I/50, II/507, III/507075,0, 0870, 087
050-034Trenčianska Turná 3I/50, II/507, III/507075,Trenčianska Turná 4I/50, II/507,1, 61, 600
050-035Trenčianska Turná 4I/50, II/507,Trenčianska Turná - HámreI/50, II/507,0, 040, 040
050-036Trenčianska Turná - HámreI/50, II/507Mníchova LehotaI/50, III/5070624, 1044, 104
050-037Mníchova LehotaI/50, III/507062 I/50, III/0500252, 9532, 953
050-038 I/50, III/050025NeporadzaI/50, III/0500301, 3191, 319
050-039NeporadzaI/50, III/050030Svinná 1III/050032, I/50, III/0500284, 0183, 662
050-040Svinná 1III/050032, I/50, III/050028Svinná 2I/50, III/0500251, 8331, 365
050-041Svinná 2I/50, III/050025RuskovceI/50, III/0500263, 4173, 417
050-042RuskovceI/50, III/050026 I/50, II/5162, 2222, 222
050-043 I/50, II/516Bánovce nad Bebravou 1I/50, III/050034, III/0500370, 8380, 636
050-044Bánovce nad Bebravou 2I/50, III/050039Bánovce nad Bebravou 3I/50, III/0500381, 5370, 162
050-045 I/50, II/592, III/050041 I/50, III/0500522, 9812, 879
050-046 I/50, III/050052Brezolupy 1III/050040, I/500, 980, 980
050-047Brezolupy 1III/050040, I/50Brezolupy 2I/50, III/0500400, 8080, 808
050-048Brezolupy 2I/50, III/050040 I/50, III/0500423, 4182, 950
050-049 I/50, III/050042Bánovce nad Bebravou / PartizánskeI/500, 0430, 043
050-050Bánovce nad Bebravou / PartizánskeI/50HradišteI/50, II/5792, 0121, 705
050-051HradišteI/50, II/579 I/50, III/0500411, 0840, 721
050-052 I/50, III/050041Nitrica 1I/50, III/0500574, 6232, 749
050-053Nitrica 1I/50, III/050057Nitrica 2III/050057, I/500, 4560, 456
050-054Nitrica 2III/050057, I/50Nitrianske SučanyIII/050058, I/502, 3832, 383
050-055Nitrianske SučanyIII/050058, I/50Diviacka Nová Ves 1I/50, II/5741, 4531, 453
050-056Diviacka Nová Ves 1I/50, II/574Diviacka Nová Ves 2I/50, II/5740, 1320, 132
050-057Diviacka Nová Ves 2I/50, II/574Nováky 1I/50, I/643, 962, 569
050-058Nováky 1I/50, I/64Nováky 2III/064076, I/501, 5261, 526
050-059Nováky 2III/064076, I/50Nováky 3I/50, III/064076,0, 1950, 195
050-060Nováky 3I/50, III/064076,SebedražieI/50, III/050061,3, 3643, 364
050-061SebedražieI/50, III/050061Prievidza 1I/50, I/64, III/0500662, 5062, 506
050-062Prievidza 1I/50, I/64, III/050066Prievidza 2I/50, I/64, III/0500660, 6150, 615
050-063Prievidza 2I/50, I/64, III/050066Prievidza 3III/050067, I/501, 4831, 418
050-064Prievidza 3III/050067, I/50Prievidza 4I/50, III/050067, okr.Prievidza0, 5210, 521
050-065Prievidza 4I/50, III/050067,Prievidza 5I/50, III/0502662, 282, 280
050-066Prievidza 5I/50, III/050266Veľká Čausa 1I/50, III/0500691, 7391, 739
050-067Veľká Čausa 1I/50, III/050069Veľká Čausa 2I/50, III/0500701, 241, 240
050-068Veľká Čausa 2I/50, III/050070Chrenovec - BrusnoI/50, III/0502661, 4421, 442
050-069Chrenovec - BrusnoI/50, III/050266RáztočnoI/50, III/0500711, 7950, 486
050-070RáztočnoI/50, III/050071 I/50, III/0650331, 4830, 804
050-071 I/50, III/065033Handlová 3, 8911, 029
050-072Handlová Žiar nad Hronom / PrievidzaI/507, 8973, 465
050-073Žiar nad Hronom / PrievidzaI/50Janova LehotaI/50, III/0500741, 6091, 609
050-074Janova LehotaI/50, III/050074Lovčica – Trubín 1I/50, III/0500724, 4614, 461
050-075Lovčica – Trubín 1I/50, III/050072Lovčica – Trubín 2I/50, III/0500730, 490, 490
050-076Lovčica – Trubín 2I/50, III/050073LutilaI/50, III/0500742, 7942, 794
050-077LutilaI/50, III/050074Žiar na Hronom 1, 2320, 889
050-078Žiar na Hronom Ladomerská Vieska 1I/50, III/0500770, 7960, 698
050-079Ladomerská Vieska 1I/50, III/050077Ladomerská Vieska 2I/50, I/650, 3340, 282
050-080Ladomerská Vieska 2I/50, I/65 I/50, III/0650281, 4381, 438
050-081 I/50, III/065028Šášovské PodhradieI/50, I/65, III/0500920, 5290, 529
050-082Zvolen 1I/50, III/050088Zvolen 2I/50, III/066022,3, 8522, 716
050-083Zvolen 2I/50, III/066022,Zvolen 3III/050089, I/50,1, 781, 780
050-084Zvolen 3III/050089, I/50,Zvolenská Slatina 1I/50, II/5913, 1362, 756
050-085Zvolenská Slatina 2III/050090, I/50,Vígľaš 1III/050091, I/501, 5511, 020
050-086Vígľaš 1III/050091, I/50Vígľaš 2I/50, II/591,1, 8841, 002
050-087Vígľaš 2I/50, II/591, III/050097, I/50,2, 6052, 224
050-088 III/050097, I/50,StožokI/50, III/050096,1, 31, 300
050-089StožokI/50, III/050096,DetvaI/50, III/0660284, 0822, 885
050-090DetvaI/50, III/050098KriváňI/50, II/5263, 7632, 219
050-091KriváňI/50, II/526Podkriváň 1I/50, II/526,1, 4961, 123
050-092Podkriváň 1I/50, II/526,Podkriváň 2I/50, III/0501001, 2111, 211
050-093Podkriváň 2I/50, III/050100Detva / LučenecI/501, 3961, 396
050-094Detva / LučenecI/50 III/050101, I/500, 0690, 069
050-095 III/050101, I/50PílaIII/050102, I/502, 9862, 986
050-096PílaIII/050102, I/50MýtnaIII/050103, I/503, 0722, 579
050-097MýtnaIII/050103, I/50,DobročIII/050108, I/501, 3861, 021
050-098DobročIII/050108, I/50Lovinobaňa 1I/50, III/0501092, 1081, 806
050-099Lovinobaňa 2III/050268, I/50,Lovinobaňa 3I/50, III/0502681, 7981, 637
050-100Lovinobaňa 3I/50, III/050268Uderiná 1III/050110, I/500, 7920, 792
050-101Uderiná 1III/050110, I/50Uderiná 2I/50, III/0501101, 0491, 049
050-102Uderiná 2I/50, III/050110PodrečanyI/50, III/0501111, 8461, 846
050-103PodrečanyI/50, III/050111TočnicaI/50, III/0501120, 750, 750
050-104TočnicaI/50, III/050112TomášovceIII/050206, I/50, II/595,2, 1792, 179
050-105TomášovceIII/050206, I/50, II/595,Lučenec 1I/50, III/5080551, 5861, 586
050-106Lučenec 1I/50, III/508055 I/50, III/5080550, 1880, 188
050-107 I/50, III/508055Lučenec 2I/50, I/75,3, 5423, 542
050-108Lučenec 2I/50, I/75,Lučenec 3I/50, I/710, 1830, 183
050-109Lučenec 3I/50, I/71Lučenec 4I/50, I/710, 1080, 108
050-110Lučenec 4I/50, I/71KalinovoIII/050114, I/501, 821, 820
050-111KalinovoIII/050114, I/50Nové HonyI/50, III/5710039, 5558, 810
050-112Nové HonyI/50, III/571003OžďanyI/50, I/50A3, 7663, 766
050-113OžďanyI/50, I/50ARimavská Sobota 1I/50, I/72, II/5314, 5124, 096
050-114Rimavská Sobota 2III/050121, I/50Rimavská Sobota 3I/50, III/5310170, 5550, 555
050-115Rimavská Sobota 3I/50, III/531017ZacharovceI/50, III/0501282, 0592, 059
050-116ZacharovceI/50, III/050128 I/50, III/0501293, 1412, 673
050-117 I/50, III/050129Bátka 1I/50, III/0501305, 8664, 725
050-118Bátka 2I/50, III/571032RakytníkIII/050137, I/500, 5120, 459
050-119RakytníkIII/050137, I/50Barca 1I/50, III/0501382, 9112, 911
050-120Barca 1I/50, III/050138Barca 2I/50, III/0501380, 1330, 133
050-121Barca 2I/50, III/050138 R2, I/50B, I/501, 5431, 543
050-122 R2, I/50B, I/50FigaI/50, III/0501391, 4541, 350
050-123FigaI/50, III/050139 I/50, I/50B, III/5710391, 4610, 750
050-124Gemerská PanicaIII/050143, I/50, III/050143 R2, I/50, I/50B0, 6390, 639
050-125 R2, I/50, I/50BBohúňovo 1III/050144, I/507, 246, 547
050-126Bohúňovo 1III/050144, I/50Bohúňovo 2III/050146, I/500, 6880, 061
050-127Bohúňovo 2III/050146, I/50Plešivec 1I/50, II/5873, 5843, 452
050-128Plešivec 1I/50, II/587Plešivec 2I/50, III/050250,0, 7240, 469
050-129Plešivec 2I/50, III/050250 I/50, III/0502533, 6833, 492
050-130 I/50, III/050253 I/50, III/0501541, 331, 330
050-131 I/50, III/050154 III/050204, I/501, 3021, 302
050-132 III/050204, I/50Brzotín 1III/050060, I/504, 5664, 566
050-133Brzotín 1III/050060, I/50Brzotín 2I/50, III/0500602, 1972, 197
050-134Brzotín 2I/50, III/050060Rožňava 1I/50, III/0501560, 5250, 525
050-135Rožňava 2I/50, II/526Rožňava 3I/50, I/670, 6430, 643
050-136Rožňava 3I/50, I/67Rožňava 4I/50, I/670, 0820, 082
050-137Rožňava 4I/50, I/67Rožňava 5I/50, I/670, 1180, 118
050-138Rožňava 5I/50, I/67Krásnohorské Podhradie 1III/050159, I/504, 8364, 836
050-139Krásnohorské Podhradie 1III/050159, I/50Krásnohorské Podhradie 2I/50, II/5490, 5050, 505
050-140Krásnohorské Podhradie 2I/50, II/549LipovníkI/50, III/050157, III/0501602, 2922, 292
050-141LipovníkI/50, III/050157, III/050160Jablonov nad TurňouIII/050162, I/50, III/0501638, 6618, 661
050-142Jablonov nad TurňouIII/050162, I/50, III/050163HrhovI/50, III/0502515, 1853, 780
050-143MokranceI/50, III/550002ČečejovceI/50, III/0501801, 5751, 178
050-144ČečejovceI/50, III/050182CesticeI/50, III/0501832, 8522, 728
050-145CesticeI/50, III/050183Košice –Šaca 1III/050184, I/50, III/0502565, 5734, 822
050-146Košice –Šaca 1III/050184, I/50, III/050256Košice –Šaca 2I/50, MK0, 5430, 078
050-147 R2, I/50, I/50A,OžďanyIII/050115, I/501, 5721, 362
050-148OžďanyIII/050115, I/50 R2, I/50, I/50A,4, 1443, 337
050-149FigaI/50, I/50B, III/571039,OtročokII/532, I/504, 4731, 484
050-150OtročokII/532, I/50GemerIII/050142, I/50,1, 1370, 247
050-151GemerIII/050142, I/50TornaľaI/50, I/670, 8140, 814
050-152TornaľaI/50, I/67Gemerská PanicaIII/050143, I/503, 5321, 226
050-153Hranica ČR/SRI/50 III/050265, I/501, 2961, 296
050-154 III/050265, I/50 I/50, III/050259,2, 7252, 725
050-155 I/50, III/050259,DrietomaI/50, III/050264,1, 4901, 490
050-156DrietomaI/50, III/050264, III/050221, I/504, 3013, 315
050-157 III/050221, I/50 I/50, III/050221,0, 2830, 283
050-158 I/50, III/050221, I/50, I/611, 9642, 345
050-159 I/50, I/61 D/1, I/500, 2150, 215
050-160 D/1, I/50 D/1, I/50,0, 4180, 418
050-161 I/50, III/050156JoviceI/50, III/0501570, 4530, 453
050-162JoviceI/50, III/050157 I/50, II/526, II/5260, 1100, 110
050-163HrhovI/50, III/050251,HrhovI/50, III/050165,0, 7950, 795
050-164HrhovI/50, III/050165,VčeláreI/50, III/050166,3, 2343, 234
050-165VčeláreI/50, III/050166,DvorníkyI/50, III/050167, III/050238,2, 1092, 109
050-166DvorníkyI/50, III/050167, III/050238,Turňa nad BodvouI/50, III/050175,4, 1294, 129
050-167Turňa nad BodvouI/50, III/050175, I/50, III/050238,0, 6540, 654
050-168 I/50, III/050238,MoldavaII/550, I/507, 2596, 949
050-169MoldavaII/550, I/50MokranceI/50, III/5500024, 5504, 550
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-001TrnovecI/51, III/051009,PrietržkaI/51, III/051008, III/051009,1, 4951, 495
051-002PrietržkaI/51, III/051008, III/051009, I/51, III/051009,0, 0640, 064
051-003 I/51, III/051009,Popudinské MočidľanyI/51, III/051009,2, 0882, 088
051-004Popudinské MočidľanyI/51, III/051009, I/51, III/051009,3, 2583, 258
051-005 I/51, III/051009, I/51, III/051015,0, 6930, 693
051-006 I/51, III/051015,RadošovceI/51, III/051010,0, 9420, 043
051-007RadošovceI/51, III/051010OreskéI/51, III/051035,4, 1494, 149
051-008OreskéI/51, III/051035,ČastkovI/51, III/500013,1, 1891, 189
051-009ČastkovI/51, III/500013,RohovI/51, II/581, III/051011,1, 9111, 911
051-010RohovI/51, II/581, III/051011,RovenskoI/51, III/500012,1, 0401, 040
051-011RovenskoI/51, III/500012, I/51, III/0510103, 8353, 763
051-012SenicaIII/051016, I/51, II/500Senica - juhI/51, III/051019,1, 2250, 379
051-013Senica - juhI/51, III/051019,HlbokéIII/051020, I/51, III/051019, III/051020,3, 5913, 591
051-014HlbokéIII/051020, I/51, III/051019JablonicaI/51, II/5015, 0704, 278
051-015JablonicaI/51, II/501TrstínI/51, II/50210, 9099, 056
051-016TrstínI/51, II/502BolerázIII/051027, I/515, 5883, 754
051-017BolerázIII/051027, I/51ŠelpiceI/51, III/051029,6, 8402, 220
051-018ŠelpiceI/51, III/051029,Trnava 1I/51, II/5045, 3324, 053
051-019Trnava 1I/51, I/51C, I/61, I/51, III/051031,1, 6261, 626
051-020 I/51, III/051031,Trnava 2I/51, MK,0, 8780, 878
051-021Trnava 2I/51, MKTrnava 3I/51, I/51Z, I/61,1, 1431, 143
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-001Banská BystricaI/59, III/066034 I/59, III/0590033, 2770, 872
059-002 I/59, III/059003BB - UľankaI/14, I/59,1, 5711, 571
059-003BB - UľankaI/14, I/59,Staré HoryIII/059050, I/596, 4515, 201
059-004Staré HoryIII/059050, I/59,MotyčkyI/59, III/059007,4, 8714, 288
059-005MotyčkyI/59, III/059007,KorytnicaI/59, III/059005,11, 19510, 060
059-006KorytnicaI/59, III/059005,Liptovská OsadaI/59, III/0590077, 1936, 137
059-007Liptovská OsadaI/59, III/059008RužomberokI/59, III/059012,14, 4069, 700
059-008LikavkaI/59, III/059016Valaská DubováI/59, III/059011,6, 0144, 784
059-009Valaská DubováI/59, III/059011,KomjatnáI/59, III/070001,0, 430, 430
059-010KomjatnáI/59, III/070001,JasenováIII/059027, I/594, 1464, 146
059-011JasenováIII/059027, I/59 I/59, III/059027,0, 1740, 174
059-012 I/59, III/059027,Vyšný KubínI/59, III/0590170, 9330, 590
059-013Vyšný KubínI/59, III/059017Dolný Kubín 1I/59, III/0590182, 0120, 582
059-014Dolný Kubín 2I/59, I/70Dolný Kubín 3I/59, III/0590062, 9872, 676
059-015Dolný Kubín 3I/59, III/059006Dolný Kubín 4I/59, III/0590060, 0480, 048
059-016Dolný Kubín 4I/59, III/059006 R3, I/59, I/59A,3, 6933, 693
059-017 R3, I/59, I/59A,Oravsky PodzámokI/59, III/0590222, 1021, 525
059-018Oravsky PodzámokI/59, I/78 R3, I/59, I/59A,5, 4142, 968
059-019 R3, I/59, I/59A,Dlhá nad OravouIII/059024, I/59,3, 1681, 696
059-020Dlhá nad OravouIII/059024, I/59,PodbielI/59, III/0590267, 3535, 766
059-021PodbielI/59, II/584Tvrdošín 1I/59, III/059038,4, 9552, 622
059-022Tvrdošín 2III/059040, I/59,Trstená 1I/59, III/059041,2, 7172, 164
059-023Trstená 1I/59, III/059041,Trstená 2III/059042, I/592, 3110, 602
059-024Trstená 3I/59, III/059044colný priestorI/595, 3844, 653
059-025colný priestorI/59Hranica SR/PLI/590, 1710, 171
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-001 D/1, I/61Považská Bystrica 1I/61, III/0610562, 1272, 127
061-002Považská Bystrica 1I/61, III/061056Považská Bystrica 2I/61, II/5171, 7130, 296
061-003Považská Bystrica 2I/61, II/517Považská Bystrica 3III/061057, I/614, 0232, 264
061-004Považská Bystrica 3III/061057, I/61Považská Bystrica 4I/61, III/0610590, 3420, 342
061-005Považská Bystrica 4I/61, III/061059VrtižerD/1, I/61,1, 8271, 827
061-006VrtižerD/1, I/61,PlevníkI/61, III/0610730, 8640, 864
061-007PlevníkI/61, III/061073Plevník - DrienoveI/61, III/0610732, 3142, 314
061-008Plevník - DrienoveI/61, III/061073Maršová – Rašov 1I/610, 1820, 182
061-009Maršová – Rašov 1I/61Maršová – Rašov 2III/061065, I/610, 160, 160
061-010Maršová – Rašov 2III/061065, I/61Maršová – Rašov 3I/61, III/0610650, 0670, 067
061-011Maršová – Rašov 3I/61, III/061065Predmier 1I/61, III/0610653, 063, 060
061-012Predmier 1I/61, III/061065Predmier 2III/061060, I/610, 5720, 572
061-013Predmier 2III/061060, I/61Predmier 3I/61, III/0610600, 0850, 085
061-014Predmier 3I/61, III/061060Bytča - HrabovéI/18, I/612, 4031, 262
061-015 D/1, I/61Ivanka pri DunajiIII/061004, I/611, 0180, 730
061-016Ivanka pri DunajiIII/061004, I/61BernolákovoI/61, III/502002,4, 4324, 432
061-017BernolákovoI/61, III/502002,Veľký BielI/61, III/5030075, 1443, 860
061-018Veľký BielI/61, III/503007Senec 1I/61, I/62, II/5031, 6581, 059
061-019Senec 2I/61, III/061002 D/1, I/61,2, 9252, 051
061-020 D/1, I/61,Blatné 1I/61, III/0610092, 0561, 484
061-021Blatné 2I/61, III/061011KaplnaI/61, III/062004, III/5040024, 0573, 724
061-022KaplnaI/61, III/062004, III/504002 I/61, III/061012,1, 1390, 964
061-023 I/61, III/061012,Cífer 1I/61, III/061013,3, 3373, 337
061-024Cífer 1I/61, III/061013,Cífer 2I/61, III/061016,0, 0510, 051
061-025Cífer 2I/61, III/061016, I/61, III/061070,4, 5814, 581
061-026 I/61, III/061070, III/061017, I/611, 2821, 282
061-027 III/061017, I/61Trnava 4I/611, 9790, 829
061-028Trnava 5I/51, I/51C, I/61,Bučany 1I/61, III/061069,7, 1297, 129
061-029Bučany 1I/61, III/061069,Bučany 2I/61, III/0620080, 6030, 603
061-030Bučany 2I/61, III/062008TrakoviceI/61, II/513, III/061019,1, 2121, 212
061-031TrakoviceI/61, II/513, III/061019,ŽlkovceI/61, III/504015,2, 9172, 917
061-032ŽlkovceI/61, III/504015, D/1, I/61,0, 6260, 626
061-033 D/1, I/61,Červeník 1D/1, I/61,1, 3171, 317
061-034Červeník 1D/1, I/61,Červeník 2III/513002, I/611, 1941, 194
061-035Červeník 2III/513002, I/61MaduniceI/61, III/5040192, 8701, 173
061-036MaduniceI/61, III/504019 I/61, III/061077,2, 2672, 267
061-037 I/61, III/061077,DrahovceI/61, III/0610772, 0071, 833
061-038DrahovceI/61, III/061077Piešťany 1I/61, II/4997, 7215, 877
061-039PiešťanyI/61, III/061021 D/1, I/61,5, 1684, 035
061-040 D/1, I/61,Horná StredaI/61, III/061023,1, 2250, 333
061-041Horná StredaI/61, III/061023,Nové Mesto n/VI/54, I/54, I/61, II/51512, 0856, 190
061-042Nové Mesto n/VI/54, I/54, I/61, II/515 I/61, III/061024,4, 4694, 228
061-043 I/61, III/061024, I/61, III/0610281, 6801, 680
061-044 I/61, III/061028VelčiceI/50, I/61,8, 1188, 118
061-045VelčiceI/50, I/61,ZáriečieI/61, III/0610281, 9081, 908
061-046ZáriečieI/61, III/061028Trenčín - ZáblatieIII/061031, I/612, 3932, 251
061-047Trenčín - ZáblatieIII/061031, I/61Trenčín - ZlatovceI/61, MK, PD/50, 7690, 537
061-048Trenčín 1D/1, PD/5Trenčín 2I/61, MK, PD/51, 30, 905
061-049Trenčín 3III/061035, I/61Trenčianska TepláII/516, I/614, 9471, 233
061-050Trenčianska TepláII/516, I/61Nová DubnicaI/61, III/061064,1, 4221, 422
061-051Nová DubnicaI/61, III/061064, I/61, III/061037, III/5070270, 7980, 798
061-052 I/61, III/061037, III/507027 I/57, I/610, 8700, 870
061-053 I/57, I/61DubnicaI/61, III/0610394, 8484, 848
061-054DubnicaI/61, III/061039IlavaI/61, II/5743, 2750, 967
061-055IlavaI/61, II/574KošecaI/61, III/0610402, 1840, 846
061-056KošecaI/61, III/061040LadceI/61, III/0610474, 2591, 595
061-057LadceD/1, I/61, I/61, I/61A, III/061047,1, 4381, 438
061-058 I/61, I/61A, III/061047Beluša 1I/61A, III/0610491, 5021, 334
061-059Beluša 2I/49, I/49A, I/61, III/061050, I/613, 4332, 373
061-060 III/061050, I/61 I/61, III/061051,0, 3070, 307
061-061 I/61, III/061051, D/1, I/61,3, 5463, 546
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-001Senec 1I/61, I/62, II/503Senec 2III/061005, I/620, 790, 79
062-002Senec 2III/061005, I/62Senec 3I/62, II/503, III/503022,1, 4171, 417
062-003Senec 3I/62, II/503, III/503022,Kráľová pri SenciI/62, III/061067,1, 131, 13
062-004Kráľová pri SenciI/62, III/061067,Veľký GrobI/62, III/062012,3, 6693, 669
062-005Veľký GrobI/62, III/062012, I/62, III/062005,4, 4984, 498
062-006 I/62, III/062005,Veľké UľanyI/62, II/510, III/062002,4, 8594, 859
062-007Veľké UľanyI/62, II/510, III/062002,Sládkovičovo 1I/62, III/062004,2, 7472, 747
062-008Sládkovičovo 1I/62, III/062004,Sládkovičovo 2I/62, III/062008,0, 7350, 735
062-009Sládkovičovo 2I/62, III/062008,Malá Mača 1I/62, I/750, 7720, 772
062-010Malá Mača 1I/62, I/75Malá Mača 2I/62, I/750, 1040, 104
062-011Malá Mača 2I/62, I/75 I/62, III/062002,0, 990, 99
062-012 I/62, III/062002, I/62, III/062011,2, 2372, 237
062-013 I/62, III/062011, I/62, III/5070051, 6441, 644
062-014 I/62, III/507005Veľká MačaI/62, III/0620110, 8510, 851
062-015Veľká MačaI/62, III/062011 R1, I/51, I/62,2, 4532, 453
062-016 R1, I/51, I/62, R1, I/51, I/62,0,6090609
062-017 R1, I/51, I/62,Sereď 1I/62, III/0510281, 0651, 065
062-018Sereď 2I/62, II/507ŠintavaI/51, I/62, II/573,3, 8752, 595
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-001Podunajské BiskupiceIII/063059, I/63, III/063059 I/632, 2941, 439
063-002 I/63Dunajská Lužná 1I/63, III/0630023, 2920, 572
063-003Dunajská Lužná 2I/63, III/063006, III/063060Šamorín 1I/63, III/0630055, 5255, 130
063-004Šamorín 2I/63, III/063009Šamorín 3I/63, III/063009, III/063011,0, 6780, 418
063-005Šamorín 3I/63, III/063009, III/063011BáčI/63, II/5062, 8722, 712
063-006Trnávka 1III/063013, I/63Trnávka 2III/063014, I/631, 6191, 007
063-007Trnávka 2III/063014, I/63RohovceIII/063015, I/630, 9680, 968
063-008RohovceIII/063015, I/63Blatná na Ostrove 1I/63, III/0630161, 4921, 492
063-009Blatná na Ostrove 1I/63, III/063016Blatná na Ostrove 2III/063018, I/630, 7430, 743
063-010Blatná na Ostrove 2III/063018, I/63HoliceIII/063019, I/63, III/063023, III/0630243, 3443, 344
063-011HoliceIII/063019, I/63, III/063023, III/063024 I/63, III/5720113, 2433, 243
063-012 I/63, III/572011Kráľovičove KračanyIII/063061, I/63, III/063025,2, 4732, 473
063-013Kráľovičove KračanyIII/063061, I/63, III/063025,Lesné Kračany 1I/63, III/063025, III/063061,0, 2630, 263
063-014Lesné Kračany 1I/63, III/063025, III/063061,Lesné Kračany 2I/63, III/063025, III/063061,0, 2980, 298
063-015Lesné Kračany 2I/63, III/063025, III/063061,Dunajská Streda 1I/63, III/5060051, 6341, 634
063-016Dunajská Streda 1I/63, III/506005Dunajská Streda 2I/63, II/5072, 2552, 255
063-017Dunajská Streda 2I/63, II/507PovodaI/63, III/0630281, 8651, 865
063-018PovodaI/63, III/063028 I/63, II/5721, 0631, 063
063-019 I/63, II/572PovodaI/63, III/0630300, 6710, 671
063-020PovodaI/63, III/063030Dolný BarI/63, III/0630322, 8851, 695
063-021Dolný BarI/63, III/063032Dolný Štál 1I/63, III/0630363, 4622, 752
063-022Dolný Štál 2I/63, III/063039Dolný Štál 3I/63, III/5610090, 490, 155
063-023Dolný Štál 3I/63, III/561009Dolný Štál 4I/63, III/5610090, 1170, 117
063-024Dolný Štál 4I/63, III/561009Veľký Meder 1I/13, I/63,8, 7138, 503
063-025Veľký Meder 2I/63, II/561BrestovecIII/063031, I/632, 3671, 532
063-026BrestovecIII/063031, I/63SokolceI/63, III/063044,1, 5841, 584
063-027SokolceI/63, III/063044,BodzaI/63, III/0630451, 6611, 138
063-028BodzaI/63, III/063045HoliareI/63, III/063045,0, 9760, 536
063-029HoliareI/63, III/063045,TônIII/063046, I/63, III/063048,2, 5362, 178
063-030TônIII/063046, I/63, III/063048,Zemianska OlčaIII/063047, I/633, 0732, 491
063-031Zemianska OlčaIII/063047, I/63Okoličná na OstroveI/63, III/063052, III/063053,1, 4271, 427
063-032Okoličná na OstroveI/63, III/063052, III/063053,Zlatná na Ostrove 1I/63, III/063057, III/506009,5, 8445, 844
063-033Zlatná na Ostrove 1I/63, III/063057, III/506009,Zlatná na Ostrove 2III/063054, I/63,1, 5591, 559
063-034Zlatná na Ostrove 2III/063054, I/63 I/63, III/0630570, 8830, 883
063-035 I/63, III/063057 III/063058, I/631, 8101, 810
063-036 III/063058, I/63 I/63, II/5736, 6152, 053
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-001KomárnoI/63, I/64, III/064001, I/63, I/642, 1220, 808
064-002 III/064001, I/63, I/64 I/64, II/589,5, 1655, 165
064-003 I/64, II/589,MartovceI/64, III/064001,5, 7104, 739
064-004MartovceI/64, III/064001,ImeľI/64, III/064019,0, 5050, 505
064-005ImeľI/64, III/064019,HurbanovoI/64, III/0640071, 9240, 390
064-006Hurbanovo – Bohatá 1I/64, III/064010Hurbanovo – Bohatá 2I/64, II/511,2, 6111, 857
064-007Hurbanovo – Bohatá 2I/64, II/511,Hurbanovo – Bohatá 3I/64, II/511,0, 1530, 153
064-008Hurbanovo – Bohatá 3I/64, II/511,BajčI/64, II/5092, 0880, 996
064-009BajčI/64, II/509Nové Zámky 1I/64, III/0640195, 6443, 971
064-010Nové Zámky 2I/64, I/75ŠuranyI/64, II/580,8, 2448, 244
064-011ŠuranyI/64, II/580, I/64, III/064024,4, 1094, 109
064-012 I/64, III/064024,Komjatice 1I/64, III/0640273, 0692, 562
064-013Komjatice 2I/64, III/064025BrančI/64, III/0640287, 0731, 829
064-014BrančI/64, III/064028Ivanka pri NitreI/64, III/0640303, 8240, 933
064-015Ivanka pri NitreI/64, III/064030NitraI/646, 2391, 523
064-016Nitra - DrážovceII/593, I/64,ČakajovceI/64, III/5130151, 9871, 565
064-017ČakajovceI/64, III/513015,KoniarovceIII/064087, I/64, III/064052,7, 5863, 489
064-018PreseľanyIII/064088, I/64, III/064088,KamanováIII/064053, I/642, 0600, 210
064-019LudaniceI/64, III/064055, III/064056Chrabrany 1I/64, III/0640573, 6392, 137
064-020Chrabrany 2I/64, III/064058 III/064042, I/640, 8320, 832
064-021 III/064042, I/64SolčanyIII/064059, I/643, 5513, 551
064-022SolčanyIII/064059, I/64Topoľčany 1I/64, II/4990, 8510, 482
064-023Topoľčany 2I/64, III/064060Horné ChlebanyI/64, III/0640623, 9751, 086
064-024Horné ChlebanyI/64, III/064062NadliceI/64, II/5923, 0871, 022
064-025NadliceI/64, II/592ChynoranyI/64, III/064069,1, 2521, 252
064-026ChynoranyI/64, III/064069,Žabokreky nad Nitrou 1I/64, III/0640922, 6632, 129
064-027Žabokreky nad Nitrou 2I/64, III/050047Partizánske - Malé BieliceIII/064070, I/642, 8281, 743
064-028PartizánskeI/64, III/064072Veľké UherceIII/064093, I/64, II/5113, 1151, 490
064-029Veľké UherceIII/064093, I/64, II/511PažiťI/64, III/064072,0, 4400, 440
064-030PažiťI/64, III/064072, II/512, I/641, 7461, 746
064-031 II/512, I/64OslanyIII/064073, I/641, 6390, 614
064-032OslanyIII/064073, I/64BystričanyIII/064074, I/643, 4191, 096
064-033BystričanyIII/064074, I/64,Zemianske Kostoľany 1I/64, III/0640753, 5212, 443
064-034Zemianske Kostoľany 2III/064095, I/64,NovákyIII/064096, I/644, 1862, 128
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001NitraI/51, I/64, I/65, III/051037,PohraniceI/65, III/0650011, 6661, 666
065-002PohraniceI/65, III/065001PohraniceI/65, III/0640343, 2113, 211
065-003PohraniceI/65, III/064034KolíňanyIII/064035, I/65,2, 9042, 904
065-004KolíňanyIII/064035, I/65,KolíňanyI/65, III/0640331, 4461, 446
065-005KolíňanyI/65, III/064033Neverice 1 4, 2844, 284
065-006Neverice 1 Neverice 2III/065002, I/65,1, 8511, 851
065-007Neverice 2III/065002, I/65,BeladiceI/65, III/0650031, 7011, 701
065-008BeladiceI/65, III/065003ChočaIII/065006, I/65,2, 6822, 682
065-009ChočaIII/065006, I/65,Tesárske MlyňanyI/65, II/5113, 3243, 324
065-010Tesárske MlyňanyI/65, II/511Zlaté Moravce 1I/65, II/5111, 861, 860
065-011Zlaté Moravce 1I/65, II/511Zlaté Moravce 2I/65, III/5110102, 2172, 217
065-012Zlaté Moravce 2I/65, III/511010Zlaté Moravce 3I/65, III/5110090, 6840, 684
065-013Zlaté Moravce 3I/65, III/511009Zlaté Moravce 4I/65, III/511009,0, 120, 120
065-014Zlaté Moravce 4I/65, III/511009,VolkovceI/65, III/511012,4, 9774, 637
065-015Žarnovica 1 Žarnovica 2I/65, II/428,0, 2130, 213
065-016Žarnovica 2I/65, II/428,Žarnovica 3III/065016, I/65,0, 4870, 487
065-017Žarnovica 3III/065016, I/65,BzenicaIII/065021, I/65, III/065017,2, 4552, 455
065-018BzenicaIII/065021, I/65, III/065017,Hliník nad Hronom 1III/065023, I/65,2, 8482, 685
065-019Hliník nad Hronom 1III/065023, I/65,Hliník nad Hronom 2I/65, III/0650261, 3270, 257
065-020Hliník nad Hronom 2I/65, III/065026Žiar nad HronomI/50, I/65,7, 6785, 222
065-021Šášovské PodhradieI/50, I/65, III/050092,Bartošova LehôtkaI/65, III/050080,7, 5906, 996
065-022Bartošova LehôtkaI/65, III/050080,Kremnica - LúčkyI/65, III/065029,5, 3944, 072
065-023Kremnica - LúčkyI/65, III/065029,KremnicaI/65, II/578,0, 4600, 041
065-024KremnicaI/65, II/578,Kremnické Bane - KrahuleI/65, III/578003,4, 5441, 967
065-025 I/65, III/065031,TurčekIII/065032, I/65,2, 5632, 251
065-026TurčekIII/065032, I/65,SklennéI/65, III/065033,2, 6732, 043
065-027SklennéI/65, III/065033, I/65, III/065035,2, 1882, 188
065-028 I/65, III/065035,Turčianske Teplice - ŠturecI/14, I/65,5, 5403, 744
065-029Turčianske Teplice - ŠturecI/14, I/65, I/65, III/065067,0, 0960, 096
065-030 I/65, III/065067,Turčianske TepliceI/65, III/065036,2, 7302, 730
065-031 I/65, III/018094, III/065037, I/65, III/065039,0, 4680, 153
065-032 I/65, III/065045,MošovceI/65, III/065040,3, 6223, 622
065-033MošovceI/65, III/065040, III/065069, I/65,2, 5502, 550
065-034 III/065069, I/65,LaskárIII/065070, I/65,2, 5032, 503
065-035LaskárIII/065070, I/65, III/065071, I/65,0, 7850, 785
065-036 III/065071, I/65,BlatnicaIII/065047, I/65,0, 4560, 456
065-037BlatnicaIII/065047, I/65,DaňováI/65, III/065048,1, 8121, 812
065-038DaňováI/65, III/065048,PríbovceI/65, II/519,2, 5312, 531
065-039PríbovceI/65, II/519,Turčiansky PeterI/65, III/065049, III/065051,3, 5373, 370
065-040Turčiansky PeterI/65, III/065049, III/065051, I/65, I/65D,1, 1100, 873
065-041 I/65, I/65D, I/65, III/065052,2, 0020, 542
065-042Hronský BeňadikI/65, I/65A, I/76, I/65, I/65A, I/76,0, 3570, 357
065-043Hronský BeňadikI/65, I/65A, I/76,OrovnicaIII/065007, I/65,2, 3222, 274
065-044OrovnicaIII/065007, I/65,Tekovská BreznicaIII/065008, I/65,0, 9080, 908
065-045Tekovská BreznicaIII/065008, I/65, III/065011A, I/65, III/065009,4, 7764, 095
065-046VolkovceI/65, III/511012,OlichovI/65, III/510026,0, 3530, 213
065-047OlichovI/65, III/510026,ČaradiceI/65, III/076001,1, 2971, 297
065-048ČaradiceI/65, III/076001,Tekovské NemceR13, 8543, 854
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-001Hranica SR/MR Šahy 1I/66, III/5100081, 1880, 453
066-002Šahy 1I/66, III/510008,Šahy 2II/527, I/66,0, 8320, 652
066-003Šahy 3I/66, III/066001TupáI/66, III/5080205, 4554, 242
066-004TupáI/66, III/508020 I/66, III/5080200, 1680, 168
066-005 I/66, III/508020Horné SemerovceI/66, I/75,1, 3031, 303
066-006Horné SemerovceI/66, I/75, I/66, I/75,2, 1561, 398
066-007 I/66, I/75,HokovceI/66, III/066069,2, 4692, 055
066-008HokovceI/66, III/066069, I/66, III/0510621, 0250, 709
066-009 I/66, III/051062Dudince 0, 3530, 353
066-010Dudince  I/66, III/066004,0, 8680, 043
066-011 I/66, III/066004,Hontianske Tesáre 1I/66, III/051063,3, 6632, 020
066-012Hontianske Tesáre 1I/66, III/051063,Hontianske Tesáre 2I/66, III/066005, III/066031,0, 6450, 521
066-013Hontianske Tesáre 2I/66, III/066005, III/066031,Hontianske Tesáre 3I/66, III/066031,1, 1311, 003
066-014Hontianske Tesáre 3I/66, III/066031, I/66, III/066006,0, 1920, 192
066-015 I/66, III/066006, I/66, III/066007,0, 2540, 254
066-016 I/66, III/066007,DomaníkyI/66, III/066001,7, 6727, 080
066-017DomaníkyI/66, III/066001,Hontianske NemceI/51, I/66,2, 2481, 739
066-018Hontianske NemceI/66, III/066008,DevičieIII/066010, I/66,3, 8092, 928
066-019DevičieIII/066010, I/66, I/66, II/526,1, 321, 214
066-020 I/66, II/526,BzovíkI/66, II/526,0, 1680, 168
066-021BzovíkI/66, II/526,Krupina 1I/66, III/066009,2, 0052, 005
066-022Krupina 1I/66, III/066009,Krupina 2III/066011, I/66,4, 7852, 181
066-023Krupina 2III/066011, I/66, I/66, MK5, 6875, 687
066-024 I/66, MKBabiná 1III/066071, I/66,1, 591, 590
066-025Babiná 1III/066071, I/66,Babiná 2I/66, III/066071,1, 9021, 902
066-026Babiná 2I/66, III/066071, I/66, II/527,0, 8990, 899
066-027 I/66, II/527,PodzámčokIII/066012, I/66,5, 9594, 116
066-028PodzámčokIII/066012, I/66,BrezinyI/66, III/066013,2, 1052, 105
066-029BrezinyI/66, III/066013,MichalkováI/66, III/066070,2, 2772, 277
066-030MichalkováI/66, III/066070,Zvolen 1I/50, I/66,4, 2553, 128
066-031Zvolen 1I/50, I/66,Zvolen 2I/66, III/066022,0, 9170, 917
066-032Zvolen 2I/66, III/066022,Zvolen 3I/66, III/050085, III/069002,1, 2031, 203
066-033Zvolen 3I/66, III/050085, III/069002, I/66, I/69,1, 6091, 609
066-034 III/066033, I/66,MôlčaI/66, III/066035,2, 3332, 333
066-035MôlčaI/66, III/066035,Slovenská ĽupčaI/66, III/066042,1, 2091, 209
066-036Slovenská ĽupčaI/66, III/066042, I/66, III/066042,8, 8428, 842
066-037 I/66, III/066042,LubietováI/66, III/066043,0, 2830, 283
066-038LubietováI/66, III/066043,Medzibrod 1I/66, III/066044,0, 6140, 614
066-039Medzibrod 1I/66, III/066044,Medzibrod 2I/66, III/066044,1, 8581, 858
066-040Medzibrod 2I/66, III/066044,Brusno 1I/66, III/066046,0, 1530, 153
066-041Brusno 1I/66, III/066046,Brusno 2III/066045, I/66,0, 9430, 943
066-042Brusno 2III/066045, I/66, I/66, III/066046,1, 4261, 426
066-043 I/66, III/066046,RáztokaIII/066047, I/66, , III/066057,1, 0111, 011
066-044RáztokaIII/066047, I/66, III/066057,Predajná 1I/66, III/066057,3, 7553, 755
066-045Predajná 1I/66, III/066057,Predajná 2I/66, III/066057,0, 0560, 056
066-046Predajná 2I/66, III/066057,Predajná 3I/66, III/066057,0, 0530, 053
066-047Predajná 3I/66, III/066057,Dolná LehotaI/66, III/066057,3, 6833, 508
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-001Košice – Barca 1 Košice – Barca 2I/68, III/0680210, 7510, 309
068-002Košice – Barca 2I/68, III/068021HaniskaI/68, III/050187, III/0680255, 7725, 772
068-003HaniskaI/68, III/050187, III/068025BelžaI/68, III/0680273, 1742, 608
068-004BelžaI/68, III/068027SeňaI/68, III/0680282, 9851, 624
068-005SeňaIII/068030, I/68,MilhosťI/68, III/0680301, 6671, 331
068-006MilhosťI/68, III/068030Hranica SR/MR 0,7830,783
068-007PrešovIII/068010, I/68,Lemešany 1I/68, III/546001,13, 5599, 647
068-008Lemešany 1I/68, III/546001,Lemešany 2I/68, III/068010, 4140, 414
068-009Lemešany 2I/68, III/068010, I/68, III/068009,5, 2221, 625
068-010 I/68, III/068009,BudimírI/68, III/068016,1, 1481, 148
068-011BudimírI/68, III/068016, D/1, I/68, III/0680191, 7991, 799
068-012BudimírD/1, I/68, III/068019, D/1, I/68, III/068019,0, 3200, 320
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-001KováčováI/69, III/069001, I/66, I/66C, I/69,1, 3011, 095
069-002 I/66, I/66C, I/69, I/69, III/069002,0, 5770, 577
069-003 I/69, III/069002,SliačIII/066014, I/69, III/066015,1, 0520, 400
069-004SliačIII/066014, I/69, III/066015,VlkanováI/69, III/066019, III/066024,5, 7024, 851
069-005 I/69, III/066019, III/066024, I/69, III/066021,1, 4281, 428
069-006 I/69, III/066021, I/66, I/69, MK,2, 5242, 524
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-001PodbrezováI/66, I/72,BystráI/72, II/584,6, 7214, 469
072-002BystráI/72, II/584,Mýto pod ĎumbieromI/72, III/066056,3, 9581, 973
072-003Mýto pod ĎumbieromI/72, III/066056,Kráľova Lehota 1III/072001, I/72,29, 61522, 157
072-004Kráľova Lehota 1III/072001, I/72,Kráľova Lehota 2I/72, III/072001,0, 2100, 210
072-005Kráľova Lehota 2I/72, III/072001,Kráľova Lehota 3I/18, I/72,0, 4870, 487
072-006Kráľova Lehota 3I/18, I/72,Kráľova Lehota 4I/18, I/72,0, 1060, 106
072-007Kráľova Lehota 4I/18, I/72,Kráľova Lehota 5I/18, I/72,0, 0670, 067
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-001LipníkyI/18, I/73,ČelovceIII/576001, I/73,1, 4280, 772
073-002ČelovceIII/576001, I/73,Chmeľov 1I/73, III/5760022, 1470, 887
073-003Chmeľov 2I/73, III/545002Svidník / PrešovI/732, 0422, 042
073-004Svidník / PrešovI/73KukováI/73, III/5450181, 5751, 575
073-005KukováI/73, III/545018Kračúnovce 1I/73, III/576003,1, 0460, 669
073-006Kračúnovce 2III/576004, I/73,ŽelezníkI/73, III/5760050, 7890, 674
073-007ŽelezníkI/73, III/576005GiraltovceI/73, II/556,0, 720, 234
073-008 I/73, III/556005,FijašI/73, II/5564, 5363, 021
073-009FijašI/73, II/556ValkovceI/73, III/5560183, 7913, 085
073-010ValkovceI/73, III/556018OkrúhleI/73, III/556019,2, 0181, 333
073-011OkrúhleI/73, III/556019,RadomaI/73, III/557014,1, 9851, 159
073-012RadomaI/73, III/557014,Šarišský ŠtiavnikI/73, III/557028,1, 7410, 649
073-013Šarišský ŠtiavnikI/73, III/557028,MestiskoI/73, III/0730015, 4084, 072
073-014MestiskoI/73, III/073001StročínI/15, I/73,1, 8571, 857
073-015StročínI/15, I/73, I/15, I/73,0, 1550, 155
073-016 I/15, I/73,Nová PoliankaI/73, III/5570172, 7621, 891
073-017Nová PoliankaI/73, III/557017SvidníkI/73, I/77, III/073001,3, 8651, 926
073-018SvidníkI/73, I/77, III/073001KapišováI/73, III/5560213, 2551, 408
073-019KapišováI/73, III/556021LadomirováI/73, III/556025,2, 1311, 874
073-020LadomirováI/73, III/556025,Krajné ČiernoIII/556026, I/73,3, 1462, 293
073-021Krajné ČiernoIII/556026, I/73,HunkovceI/73, III/556027,1, 2830, 761
073-022HunkovceI/73, III/556027,Krajná BystráI/73, III/5560291, 5641, 184
073-023Krajná BystráI/73, III/556029BodružalI/73, III/556030,1, 2960, 707
073-024 I/73, III/556030,Hranica SR/PR 6, 216, 087
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-001ŠtúrovoI/76, II/564,NánaI/76, III/510009,0, 7700, 509
076-002NánaI/76, III/510009,Kamenný MostI/76, III/510010,7, 9444, 954
076-003Kamenný MostI/76, III/510010,KamenínI/76, III/510011,2, 9532, 437
076-004KamenínI/76, III/510011,BíňaIII/510012, I/76,4, 5122, 113
076-005BíňaIII/510012, I/76,HronovceI/76, III/510015,7, 2392, 334
076-006HronovceI/76, III/510015,ŽeliezovceI/76, III/509012,6, 2012, 861
076-007ŽeliezovceI/76, III/509020,ŠarovceI/75, I/76,6, 5754, 457
076-008ŠarovceI/75, I/76,Jur nad HronomI/76, III/510018,1, 9031, 903
076-009Jur nad HronomI/76, III/510018,TuráI/76, III/510019,3, 9143, 914
076-010TuráI/76, III/510019,Tekovský HrádokI/76, III/580004,1, 9231, 923
076-011Tekovský HrádokI/76, III/580004,BajkaI/76, III/510020,3, 7643, 764
076-012BajkaI/76, III/510020,Kalná nad Hronom 1I/76, II/580,0, 7790, 674
076-013Kalná nad Hronom 2I/51, I/76, I/76, III/511010,1, 3761, 376
076-014 I/76, III/511010,Nový Tekov - MarušováIII/511014, I/76,7, 2024, 956
076-015Nový Tekov - MarušováIII/511014, I/76,TlmačeI/76, II/564, III/510041,2, 4951, 929
076-016TlmačeI/76, II/564, III/510041,KozárovceI/76, III/510026,2, 2021, 992
076-017Kozárovce Hronský Beňadik - PsiareI/76, III/0760014, 4653, 608
076-018Hronský Beňadik - PsiareI/76, III/076001, I/65, I/65A, I/76, I/762, 0530, 850
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-001Hranica SR/MRI/79, III/553016,Slovenské Nové Mesto 1I/79, III/553042,0, 1130, 113
079-002Slovenské Nové Mesto 1I/79, III/553042,Slovenské Nové Mesto 2I/79, III/553017,1, 2610, 072
079-003Slovenské Nové Mesto 2I/79, III/553017,BoršaI/79, III/552023,3, 0530, 932
079-004BoršaI/79, III/552023,ViničkyIII/553019, I/79,3, 0751, 646
079-005ViničkyIII/553019, I/79,Streda nad BodrogomIII/553020, I/79,0, 4570, 445
079-006Streda nad BodrogomI/79, III/553021,Somotor 1I/79, III/553023,3, 8902, 805
079-007Somotor 2III/553028, I/79,Somotor 3I/79, III/553028,1, 2120, 477
079-008Somotor 3I/79, III/553028,Somotor - Nova Vieska pri BodroguI/79, III/553029,0, 3120, 312
079-009Somotor - Nova Vieska pri BodroguI/79, III/553029,Svätá MáriaIII/553030, I/79,2, 2491, 539
079-010Svätá MáriaIII/553030, I/79,RadIII/553031, I/79,1, 2050, 860
079-011RadIII/553031, I/79,SvätušeI/79, III/553033,4, 4343, 334
079-012SvätušeI/79, III/553044,Kráľovský ChlmecIII/553051, I/79, III/553034, I3, 9943, 426
079-013Kráľovský ChlmecIII/553049, I/79,Dobrá nad KrčavouIII/553035, I/79,2, 8122, 542
079-014Dobrá nad KrčavouI/79, III/553035,BačkaI/79, III/553036,2, 1051, 945
079-015BačkaI/79, III/553036,BoťanyIII/553039, I/79,1, 8271, 547
079-016BoťanyIII/553039, I/79,Čierna 1I/79, III/553041,1, 6771, 677
079-017Čierna 1I/79, III/553041,Čierna 2III/553040, I/79,0, 7090, 534
079-018Čierna 2III/553040, I/79, I/79, III/553037,1, 3750, 533
079-019 I/79, III/553037,Hranica  SR/UR 0, 9660, 966
Zoznam úsekov na diaľnici D1
D01-001Bratislava - Trnávka/VajnoryD/1, I/61,SenecD/1, II/503,12, 90812, 206
D01-002SenecD/1, II/503,Senec - BlatnéD/1, I/613, 7493, 749
D01-003Senec - BlatnéD/1, I/61Trnava - VoderadyD/1, III/0611713,19513,195
D01-004Trnava - VoderadyD/1, III/06117Trnava - ModrankaD/1, I/51,6,1416,141
D01-005Trnava - ModrankaD/1, I/51,TrakoviceD/1, II/513,15, 88415, 884
D01-006TrakoviceD/1, II/513,ŽlkovceD/1, I/61,2, 5842, 584
D01-007ŽlkovceD/1, I/61,PiešťanyD/1, II/499,15, 2815, 280
D01-008PiešťanyD/1, II/499,Horná StredaD/1, I/61,8, 1458, 145
D01-009Horná StredaD/1, I/61,LúkaD/1, PD/4,3, 8533, 853
D01-010LúkaD/1, PD/4,BeckovD/1, II/515,10, 23410, 234
D01-011BeckovD/1, II/515,Chocholná-VelčiceD/1, I/50,13, 06413, 064
D01-012Chocholná-VelčiceD/1, I/50,ZáblatieD/1, PD/5,5, 7665, 766
D01-013ZáblatieD/1, PD/5,ZlatovceD/1, MK,1, 7221, 722
D01-014ZlatovceD/1, MK,Dubnica nad VáhomD/1, I/57,11, 49211, 492
D01-015Dubnica nad VáhomD/1, I/57,IlavaD/1, II/574A,7, 2597, 259
D01-016IlavaD/1, II/574A,LadceD/1, I/61,8, 6138, 613
D01-017LadceD/1, I/61,Beluša - VisolajeD/1, I/49A,2, 9882, 988
D01-018Beluša - VisolajeD/1, I/49A,Sverepec 1D/1, I/618, 4968, 496
D01-019Sverepec 2 Vrtižer 1 4, 94, 900
D01-020Vrtižer 1 Vrtižer 2 4, 6954, 695
D01-021Vrtižer 2D/1, I/61BytčaD/1, PD/10,9, 2749, 274
D01-022BytčaD/1, PD/10,Hričovské podhradieD/3, D/1, D/3,4, 0074, 007
D01-023IvachnováD/1, I/18Ivachnová (Lipt.Michal)D/1, I/18,1, 3421, 342
D01-024Ivachnová (Lipt.Michal)D/1, I/18,Liptovský MikulášD/1, II/584,13, 68713, 687
D01-025Liptovský MikulášD/1, II/584,Uhorská VesD/1, III/018137,6, 6456, 645
D01-026Uhorská VesD/1, II/584,Liptovský PeterD/1, II/537,4, 6114, 611
D01-027Liptovský PeterD/1, II/537,HybeD/1, I/18,8, 7678, 767
D01-028HybeD/1, I/18,VýchodnáD/1, PD/6,4, 764, 760
D01-029VýchodnáD/1, PD/6,VažecD/1, PD/8,5, 6655, 665
D01-030VažecD/1, PD/8,ŠtrbaD/1, PD/9,7, 7917, 791
D01-031ŠtrbaD/1, PD/9,MengusovceD/1, I/184, 6354, 635
D01-032Mengusovce Poprad 1 8, 0008, 000
D01-033Poprad 1D/1, I/18Poprad 2D/1, II/534,3, 1143, 114
D01-034Poprad 2D/1, II/534Poprad 3D/1, I/67,3, 9383, 938
D01-035Poprad 3D/1, I/67,JánovceD/1, I/1812, 4112, 410
D01-036Jablonov Studenec 5, 215, 210
D01-037Studenec Behárovce 3, 3233, 323
D01-038BehárovceD/1, I/18Behárovce (Široké) 7, 7967, 796
D01-039Behárovce (Široké) ŠirokéD/1, PD/7,2, 9352, 935
D01-040ŠirokéD/1, PD/7,FričovceD/1, I/183, 9143, 914
D01-041Svinia Prešov 7, 957, 950
D01-042HaniskaD/1, III/068010,LemešanyD/1, III/068010,10, 8810, 880
D01-043LemešanyD/1, III/068010,BudimírD/1, I/68, III/0680199, 6069, 606
Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-001Hranica ČR/SR MalackyD/2, II/503,29,1729,17
D02-002MalackyD/2, II/503,LozornoD/2, I/2,11,47411,474
D02-003LozornoD/2, I/2,Záhorská Bystrica/LamačD/2, II/505,14,31614,049
D02-004PetržalkaD/1, D/2, I/61, MK,PetržalkaD/2, D/4, PD/2,6,0555,839
D02-005PetržalkaD/2, D/4, PD/2,Hranica SR/MR 8,9838,983
Zoznam úsekov na ceste I/11 a I/18 (D3)
D03-001Hričovské PodhradieD/3, D/1, D/3,Dolný HričovD/3, III/018262, PD/11,1, 8031, 803
D03-002Dolný HričovD/3, III/018262, PD/11,StrážovD/3, I/18,6, 8596, 859
D03-003Oščadnica 1 Oščadnica 2I/11A, I/11B,0, 9590, 959
D03-004Oščadnica 2I/11A, I/11B,ČadcaI/11, I/11A,4, 5154, 515
D03-005SerafínovIII/011057, I/12,Hranica PL/SR 0, 2430, 243
Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001Hranica A/SR Hranica A/SR colnica 0,7020,702
D04-002Hranica A/SR colnica Jarovce 1D/2, D/4, PD/2,1,8421,842
D04-003Jarovce 1D/2, D/4, PD/2,Jarovce 2D4, III/0020460,9390,122
Zoznam úsekov na ceste I/51 (R1)
R01-001TrnavaI/51, I/51Z, I/61,ModrankaI/51, MK,1, 5371, 537
R01-002ModrankaI/51, MK,Trnava - ModrankaD/1, I/51,1, 1901, 190
R01-003Trnava - ModrankaD/1, I/51,Vlčkovce 1I/51, III/051032, III/062008,2, 8872, 887
R01-004Vlčkovce 1I/51, III/051032, III/062008,Vlčkovce 2I/51, III/051032, III/0510322, 3932, 393
R01-005Vlčkovce 2I/51, III/051032, III/051032Sereď 1I/51, III/051028,3, 3013, 301
R01-006Sereď 1I/51, III/051028,Sereď 2I/51, I/62,2, 4252, 425
R01-007Sereď 2I/51, I/62,Dolná StredaI/51, II/507,2, 0842, 084
R01-008Dolná StredaI/51, II/507,Šoporňa 1I/51, I/62, II/573,4, 3604, 360
R01-009Šoporňa 1I/51, I/62, II/573,Šoporňa 2I/51, III/507006,1, 6871, 687
R01-010Šoporňa 2I/51, III/507006,Malý BábI/51, III/051074,5, 1745, 174
R01-011Malý BábI/51, III/051074,Veľký BábI/51, III/513011,1, 8501, 850
R01-012Veľký BábI/51, III/513011,LužiankyI/51, III/513011A,9, 7979, 797
R01-013LužiankyI/51, III/513011ANitra – Mlynárce 1I/51, II/513, III/513011,2, 6022, 602
R01-014Nitra – Mlynárce 1I/51, II/513, III/513011,Nitra – Mlynárce 2I/51, MK,0, 4840, 484
R01-015Nitra – Mlynárce 2I/51, MK,Nitra - ZoborI/51, I/64,2, 9022, 902
R01-016Nitra - ZoborI/51, I/64, Nitra1, 2621, 262
R01-017Tekovské Nemce Hronský BeňadikI/65, I/65A, I/76,3, 7133, 713
R01-018Hronský BeňadikI/65, I/65A, I/76,Nová BaňaI/65A, III/065011A,8, 0138, 013
R01-019Nová BaňaI/65A, III/065011A,Rudno nad HronomI/65A4, 5844, 584
R01-020Rudno nad HronomI/65AŽarnovica 1II/428, I/65, II/4285, 1245, 124
R01-021Žarnovica 1II/428, I/65, II/428Žarnovica 2 4, 9394, 939
R01-022Šášovské PodhradieI/50, I/65, III/050092,Hronská BreznicaI/50, II/525, III/525007,9, 6479, 647
R01-023Hronská BreznicaI/50, II/525, III/525007,Budča 1I/50, III/050092,0, 6710, 671
R01-024Budča 1I/50, III/050092,Ostrá Lúka (Budča)I/50, III/050085,1, 5451, 545
R01-025Ostrá Lúka (Budča)I/50, III/050085,Budča 2I/50, I/69, III/050149,1, 9311, 931
R01-026Budča 2I/50, I/69, III/050149,ZvolenI/50, I/69, III/050149,0, 5070, 507
R01-027 I/50, I/69, III/050149, I/69, III/050085,2, 4842, 484
R01-028ZvolenI/69, III/050085,Kováčová (Hájniky)I/66, I/69,2, 0162, 132
R01-029Kováčová (Hájniky)I/66, I/69,Sliač (Hájniky)I/66, I/66C, I/69,1, 1301, 130
R01-030Sliač (Hájniky)I/66, I/66C, I/69,SielnicaI/66, III/066014,2, 5852, 585
R01-031SielnicaI/66, III/066014,KremničkaI/66, I/69, MK,8, 3148, 314
R01-032Žarnovica Lehôtka pod Brehmi 9, 6759, 675
R01-033Lehôtka pod Brehmi Šášovské podhradieI/50, I/65, III/050092,8, 3728, 372
Zoznam úsekov na ceste I/50 (R2)
R02-001BudčaI/50, I/69, III/050149,Pustý HradI/50, I/66,2, 7992, 799
R02-002Pustý HradI/50, I/66,ZvolenI/50, I/66,0, 4040, 404
R02-003 I/50, I/66, I/50, III/066023,1, 6571, 309
R02-004Oždany 1I/50, I/50A,Oždany 2I/50, I/50A,5, 1815, 181
R02-005Figa 1I/50B, I/50, I/50B,Figa 2I/50, I/50B, III/571039,2, 1532, 153
R02-006Figa 2I/50, I/50B, III/571039, I/50, I/50B, III/571039,0, 2960, 296
R02-007 I/50, I/50B, III/571039,TornaľaI/50B, I/67,3, 9243, 924
R02-008TornaľaI/50B, I/67, I/50B, I/67,0, 3120, 312
R02-009 I/50B, I/67,GemerI/50, I/50B,6, 0056, 005
R02-010GemerI/50, I/50B, I/50, I/50B,0, 4530, 453
R02-011 I/50, MK, I/50, MK,0, 3640, 346
R02-012Košice - ŠacaI/50, MK,ŠacaI/50, III/050187,1, 8371, 837
R02-013ŠacaI/50, III/050187,Košice - PoľovI/50, III/050190,2, 3592, 359
R02-014Košice - PoľovI/50, III/050190,Košice - Poľov/BarcaII/548, I/50, II/548,1, 9781, 978
R02-015Košice - Poľov/BarcaII/548, I/50, II/548,Košice - PerešI/50, III/050191,1, 1891, 189
R02-016Košice - PerešI/50, III/050191,KošiceI/50, III/050192,1, 1191, 119
R02-017KošiceI/50, III/050192,Košice - JuhI/50, MK,1, 8721, 872
Zoznam úsekov na ceste I/59 (R3)
R03-001Oravský PodzámokI/59, I/59A,Horná LehotaI/59, I/59A,5, 7445, 744
Zoznam úsekov na ceste I/50 a I/68 (R4)
R04-001 D/1, I/68, III/068019, I/68, MK,2, 1612, 161
R04-002 I/68, MK,ŤahanovceI/68, II/547, MK,4, 2244, 224
R04-003Svidník 1 Svidník 2 4, 5734, 573
Zoznam úsekov na ceste I/49 (R6)
R06-001Dolné KočkovceI/49, I/49A,Beluša 1I/49, I/49A, I/61,1, 7431, 743
R06-002Beluša 1I/49, I/49A, I/61,Beluša 2D/1, I/49A,0, 4000, 400
R06-003Beluša 2D/1, I/49A,Beluša 2D/1, I/49A,0, 1400, 140

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.


Ľubomír Vážny v. r.