Nariadenie vlády č. 415/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2007 Z. z.

Čiastka 149/2009
Platnosť od 27.10.2009
Účinnosť od 24.11.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.11.2009 Aktuálne znenie