Zákon č. 445/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

(v znení č. 404/2011 Z. z.(nepriamo), 162/2014 Z. z.(nepriamo), 180/2014 Z. z.(nepriamo), 395/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 164/2008
Platnosť od 19.11.2008
Účinnosť od 01.12.2019