Čiastka č. 164/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 19.11.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
445/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 01.01.2009
446/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely