Zákon č. 617/2007 Z. z.Zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

(v znení č. 545/2010 Z. z., 392/2015 Z. z.)

Čiastka 255/2007
Platnosť od 21.12.2007
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 392/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2011 - 31.12.2015 545/2010 Z. z.
01.02.2008 - 31.12.2010