Zákon č. 468/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

Čiastka 198/2007
Platnosť od 18.10.2007
Účinnosť od 01.11.2007

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.10.2007