Čiastka č. 198/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 18.10.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
466/2007 Z. z. Zákon o ochrane pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov tretích krajín 01.11.2007
467/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z. 01.11.2007
468/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 01.11.2007
469/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba 01.11.2007