Nariadenie vlády č. 329/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov

Čiastka 146/2007
Platnosť od 19.07.2007 do30.10.2011
Účinnosť od 01.05.2011 do30.10.2011
Zrušený 336/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem bodu 2 prílohy č. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2009. Zmeny z nariadenia vlády 189/2008 Z. z. nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2009 okrem bodov 3 a 5 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2010.