Nariadenie vlády č. 655/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2006 Z. z. o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel

Čiastka 251/2006
Platnosť od 20.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007 do30.04.2018
Zrušený 126/2018 Z. z.