Nariadenie vlády č. 652/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Čiastka 251/2006
Platnosť od 20.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 - 30.04.2018

Pôvodný predpis

20.12.2006