Nariadenie vlády č. 648/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2006 Z. z. o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Čiastka 250/2006
Platnosť od 20.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.