Vyhláška č. 524/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky č. 384/1998 Z. z.

Čiastka 202/2006
Platnosť od 26.09.2006
Účinnosť od 01.10.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2006 Aktuálne znenie