Čiastka č. 205/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.09.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
481/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku 01.09.2004
482/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti 01.09.2004
483/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku na pohreb 01.09.2004
484/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá 01.09.2004
485/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave sumy prídavku na dieťa 01.09.2004
486/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie 01.09.2004
487/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov